Zone de promenadă pe malurile râului Argeș

Foto Nicolae Dobra

În scopul îmbunătățirii calității mediului și creșterii atractivității modurilor nemotorizate Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Curtea de Argeș propune amenajarea  zonelor adiacente râului Argeș ”prin integrarea de soluții multifuncționale care combină protecția mediului și realizarea de facilitați publice, soluții tehnice inovatoare din perspectiva managementului ecologic al apei sau introducând tematica biodiversității și considerând cursul de ape ca un posibil culoar ecologic, transformandu-le în coridoare de infrastructure verde –albastră”. Astfel, se va asigura îmbunătățirea calității spațiului (valori estetice, funcționale și culturale ale peisajelor urbane). Se au în vedere intervenții precum: amenajare piste de biciclete/trotinete; realizare alei pietonale; realizare sistem de iluminat public; amenajare spații verzi; amenajare zone de odihnă; montare mobilier urban; pregătire spații pentru amplasarea de pavilioane/chioșcuri multifuncționale; reconstrucții ecologice.

Într-o primă etapă se va avea în vedere amenajarea malului stâng at Râului Argeș pe sectorul cuprins Între Str. Voievozi și Str. Barajului. Pentru implementarea proiectului se va avea în vedere realizarea unui parteneriat Între UAT Municipiul Curtea de Argeș și Administrația Națională „Apele Române”.

De asemenea, propunerea vizează crearea unor trasee dedicate circulației pietonilor care să lege obiectivele principale din Municipiul Curtea de Argeș , traseele urmând a fi marcate distinct și vor conține panouri de informare și/ sau indicatoare de orientare către obiectivele principale.

One thought on “Zone de promenadă pe malurile râului Argeș

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email