Vă vine să credeţi?! Salariaţii Aquaterm trebuie să respecte un „cod de conduită etică”!

Lăsând la o parte faptul sintagma cel puțin nefericită „cod de conduită etică”,  Aquaterm SA are un cod de conduită pentru salariaţii săi.

Chiar dacă informaţii importante şi care ar trebui, legal, să se regăsească pe site-ul societăţii care furnizează utilităţile la Curtea de Argeş, lipsesc, adminstratorii portalului au postat „codul de conduită etică” al salariaţilor, care reglementează multe lucruri, inclusiv „relaţiile internaţionale” ale acestora.

Încă de la început se precizează că obiectivele codului „urmăresc să asigur ecreştere acalităţii serviciului ,o bună administrare în realizarea  interesului public, precum  şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a  faptelor de corupţie din S.C. AQUATERM   AG’ 98 S.A.”.

Principiile care guvernează conduitaprofesională” a salariaţilor S.C. AQUATERMAG ’98 S.A. sunt prioritatea interesulu ipublic, principiu conform cărui asalariaţii  au  îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal; asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii  identice sau similare, şi profesionalismul, principiu conform căruia salariaţii au obligaţia  de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, efîcienţa, corectitudine şiconştiinciozitate”.

Salariaţii Aquaterm au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică”. De asemenea, angajaţii societăţii trebuie să aibă un “comportament profesionist” şi să asigure “transparenţa administrativă” în vederea “câştigării şi a menținerii încrederii publicului în intagritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email