Un arheolog sau un lingvist ar putea conduce Serviciului Pieţe. Dacă nu câştigă psihologul.

Concursul pentru postul de şef a fost anunţat, candidaţii se pot înscrie până pe 15 noiembrie

Primăria municipiului Curtea de Argeș a anunţat concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu timp normal de lucru, a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef serviciu, Serviciul Public Pieţe, Târguri și Oboare.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Primăriei Curtea de Argeș, Biroul resurse umane, este 15.11.2021, ora 16:30, iar selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor se fac pe 17.11.2021. Proba scrisă are loc pe 23.11.2021, la ora 11.00, iar  interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrăoare de la data susținerii probei scrise.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a interviului. Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins».

Care sunt condiţiile

Condițiile specifice cumulative necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile fundamentale: științe naturale, științe agricole, științe sociale, științe inginerești. De asemenea, candidaţii trebuie să fie absolvenți cu diplomă de studii universitare de master sau cu diplomă echivalentă, şi să aibă experiență managerială în activitatea de conducere a unei structuri organizatorice de minimum 5 ani.

Potrivit Wikipedia, ştiinţele sociale sunt “un grup de discipline academice care studiază aspectele umane ale lumii. Ele se deosebesc de artă deoarece folosesc metoda științifică în studiul umanității, inclusiv metode calitative și cantitative” Ştiinţele sociale includ discipline precum economia, științele politice, geografia, demografia, ecologia umană, psihologia, sociologia, semiologia, antropologia, arheologia, istoria și lingvistica.

Aşadar, la concursul pentru postul de şef al Serviciului Pieţe se pot înscrie şi absolvenţi ai acestor discipline.

“Preferat” pentru şefia Pieţelor pare consilierul local Ionel Păunescu, absolvent de Psihologie, iar după anunţarea rezultatelor vom vedea dacă aşa a fost. Având în vedere experienţele anterioare, când s-a ştiut numele unui manager chiar înainte de a fi anunţat concursul pentru post, e foarte probabil că aşa va fi şi acum.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email