Tot ce trebuie să ştiţi ca să luaţi ajutorul pentru încălzire!

Şi în iarna care urmează vor fi acordate ajutoare sociale pentru încălzirea locuinţelor familiilor cu venituri reduse. O noutate este faptul că subvenţiile se vor acorda pentru trei tipuri de încălzire, respectiv cea cu gaze naturale, lemne sau energie electrică. Dosarele complete pot fi depuse la Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) începând cu data de 1 noiembrie.
Subvenţiile pentru încălzirea locuinţelor, care se solicită la Primăria municipiului Curtea de Argeş, se stabilesc pe categorii de venit pentru familiile şi persoanele singure şi se pot obţine pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Astfel, titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi: proprietarul locuinţei; succesorul de drept al acestuia; titularul contractului de închiriere, comodat sau concesiune; persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere sau persoana majoră împuternicită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
Acte necesare pentru depunerea dosarelor
Argeşenii care solicită subvenţia pentru încălzirea locuinţei, trebuie să depună următoarele acte: copie după cartea de identitate a fiecărui membru al familiei sau, după caz, copie după certificatul de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani; adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei, respectiv adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon şomaj, cupon pensie alimentară, adeverinţă indemnizaţie de handicap, cupoane indemnizaţie pentru creşterea copilului, cupon stimulant de inserţie, alocaţie de stat, alocaţie lunară de plasament sau alocaţie de întreţinere; adeverinţe eliberate de Administraţia Fiscală Curtea de Argeş, pentru persoanele majore care nu sunt încadrate în muncă sau sunt persoane fizice autorizate; adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul real de persoane incluse la plata cheltuielilor de întreţinere; copie după sentinţa de divorţ (după caz); copie certificat de deces (după caz), factura de la DISTRIGAZ (pentru încălzirea cu gaze naturale); certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei, adeverinţă de la Compartimentul Registru Agricol în care să se precizeze suprafaţa de teren deţinută şi numărul animalelor şi adeverinţă de student sau elev cu menţiunea dacă primesc sau nu bursă (după caz).
„Deja am început să distribuim formularele tip, ce vor fi anexate la dosar. Îi atenţionăm pe cetăţeni să aibă dosarul complet, cu toate actele, pentru că altfel, fără toate documentele solicitate de lege, nu vor primi subvenţii”, ne-a spus Mariana Moise, şeful SPAS.
Ce bunuri vă exclud de la obţinerea subvenţiei
Ca şi anul trecut, există o listă cu bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire. Astfel, nu vor putea primi subvenţii persoanele care deţin alte clădiri sau spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate cu excepţia locuinţei de domiciliu. Nu vor beneficia de ajutoare de încălzire nici cei care deţin autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate persoanelor cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile. Vor fi tăiaţi de la subvenţii şi argeşeni care deţin mai mult de un autoturism sau o motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani, autocamioane, şalupe, bărci cu motor, iahturi, autobuze, scutere de apă, microbuze sau utilaje agricole cum ar fi tractoare sau combine. De asemenea, pe lista cu bunurile care vă lasă fără ajutorul de încălzire mai sunt utilaje de prelucrare agricolă cum ar fi presa de ulei sau moara de cereale; utilaje de prelucrat lemnul cum are fi gaterul, drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric. Nici cei care deţin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei nu vor primi ajutor. Nu vor primi subvenţii nici argeşenii care au terenuri ce depăşesc 1.000 mp în zona urbană, şi 2.000 mp în zona rurală. În aceeaşi situaţie sunt şi cei care deţin în zona de şes sau colinară teren arabil şi fâneaţă cu suprafaţă de cel puţin două hectare (în cazul familiilor cu până la trei persoane) sau trei hectare (în cazul familiilor cu peste trei persoane); teren forestier cu suprafaţă de două hectare (familii cu maxim trei persoane) sau trei hectare (în cazul familiilor cu mai mult de trei persoane); vii, livezi, grădini de legume şi flori cu suprafaţă de 1 hectar (familii cu până la trei persoane) sau trei hectare (în cazul familiilor cu peste trei persoane) sau în zona montană – păşuni şi fâneţe cu suprafaţă de patru hectare (în cazul familiilor cu 1-2 persoane) sau cinci hectare (în cazul familiilor cu peste trei persoane). Fără ajutor vor rămâne în acest an şi cei care deţin mai mult de trei bovine, peste cinci porcine, mai mult de 20 de ovine sau caprine, dar şi peste 15 familii de albine.
Cine primeşte subvenţie
Beneficiarii ajutorului de încălzire sunt familiile și persoanele singure al căror venit mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, este de până la 155 lei. Lor li se acordă o sumă de 262 lei pentru gaze naturale şi 54 lei pentru lemne ; celor care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 155,1 lei și 210 lei li se acordă  o sumă de 190 pentru gaze naturale şi 48 lei pentru lemne, cei care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 210,1 lei şi 260 lei primesc 150 pentru gaze naturale şi 44 lei pentru lemne, cei care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă  o sumă de 120 pentru gaze naturale şi 39 lei pentru lemne, celor care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 310,1 şi 355 lei li se acordă  o sumă de 90 de lei pentru gaze naturale şi 34 de lei pentru lemne, celor care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă  o sumă de 70 de lei pentru gaze naturale şi 30 lei pentru lemne, cei care au un venit lunar mediu pe membru de celor 425,1 lei şi 480 lei se acordă o sumă de 45 de lei pentru gaze naturale şi 26 de lei pentru lemne, cei care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 480,1 lei şi 540 lei primesc 35 de lei pentru gaze naturale şi 20 lei pentru lemne, iar cei care au un venit între 540,1 şi 615 lei primesc 20 lei pentru gaze naturale şi 16 lei pentru lemne.
Noutatea sezonului rece 2013-2014: Se acordă subvenţii şi pentru încălzirea cu energie electrică
Începând din 2013, beneficiază de subvenţii şi consumatorii care utilizează energie electrică. Ajutoarele pentru încălzirea cu energie electrică se obţin în aceleaşi condiţii ca cele pentru încălzirea cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili. Consumatorii vulnerabili, respectiv familiile şi persoanele, cu un venit lunar cumulat de până la 155 lei, beneficiază de o subvenţie în sumă de 240 lei. Pentru cei ale căror venituri lunare se situează între 155,1 lei şi 210 lei, cuantumul ajutorului pentru încălzire este de 216 lei, iar persoanele cu venituri între 210, 1 lei şi 260 lei vor primi 192 lei. Totodată, pentru cei care au un venit lunar între 260,1 lei şi 310 lei, se acordă un ajutor de 168 lei, iar persoanele care câştigă între 310,1 lei şi 355 lei, vor primi, ca subvenţie, suma de 144 lei. 120 lei pe lună vor primi cei cu venituri lunare între 355,1 lei şi 425 lei, iar persoanele ale căror venituri se încadrează în pragul imediat următor, cu o limită maximă de 480 lei, vor primi un ajutor în sumă de 96 lei. Cei care înregistrează venituri cuprinse între 480,1 lei şi 540 lei vor primi o subvenţie la încălzire de 72 lei, iar familiile şi persoanele care se încadrează la ultimul prag, cu venituri cuprinse între 540,1 lei şi 615 lei, vor beneficia de un ajutor în valoare de 48 lei/lună.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email