Toate parcările rezidenţiale vor fi trasate în vederea închirierii

SPGC are un grafic pentru trasare pe care trebuie să-l respecte

La Curtea de Argeş închirierea parcărilor rezidenţiale este în plină desfăşurare, spun reprezentanţii administraţiei publice locale. Au loc întâlniri cu asociaţiile de proprietari, locatarii închiriază un loc de parcare, iar Serviciul Public de Gospodărie Comunală (SPGC) este obligat să traseze parcările. „SPGC are un grafic pentru marcarea locurilor de parcare şi îl va respecta”, spune primarul Constantin Panţurescu.

Potrivit articolul 2 al Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Curtea de Argeş „în parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, la taxa stabilită prin H.C.L. sau la taxa licitată, cu excepţia persoanelor care deţin garaje sau copertine autorizate. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă”. În plus „deţinerea unui autovehicul, având inspecţia tehnică periodică la zi, în proprietate sau în folosinţă, constituie condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare”. De asemenea, „abonamentele de reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare de luni până vineri, între orele 16:00 şi 7:00 ale zilei următoare şi de sâmbătă de la orele 7:00 până luni la orele 7:00. Abonamentele se vor elibera de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, pe o perioadă de 5 ani. În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu achită în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare taxa aferentă, va pierde locul de parcare atribuit, care va putea fi reatribuit altor solicitanţi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email