Termenul pentru atestarea administratorilor asociaţiilor de locatari a fost prelungit

Persoanele care doresc să își continue activitatea de administrator de bloc vor avea la dispoziție mai bine de doi ani pentru a obține din partea primăriilor atestarea privind această calitate de administrator
Un proiect de lege, intrat în vigoare la 28 septembrie anul trecut, prevede că primăriile vor emite atestatul persoanelor care doresc să fie administrator de condominii, iar acestea din urmă vor trebui să obțină un certificat de atestare profesională și să dețină cazier judiciar și cazier fiscal curate. Până la 28 septembrie anul acesta, toți administratorii de blocuri ar trebui să obțină astfel de certificate care să dovedescă calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în conformitate cu noua lege. Obținerea unui certificat de calificare profesională nu era anterior o condiție obligatorie pentru administratori, iar noua prevedere presupune și autorizarea furnizorilor de formare profesională pentru administratori.

Atestatul de administrator va fi valabil 4 ani, atât cât este prevăzută și durata maximă a mandatelor pentru membrii comitetului executiv al asociației de proprietari, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un număr par de membri, inclusiv un cenzor sau o comisie de cenzori. Noile reglementări legale prevăd că administratorul este obligat să folosească pentru plăţile curente şi pentru încasări contul curent al asociaţiei, la care au acces, pentru informare, toţi proprietarii. În acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociaţiei.  Prin excepţie de la aceste prevederi, cu acordul adunării generale a asociaţiei de proprietari, exclusiv în vederea efectuării operaţiuniilor de plăţi pentru cheltuieli neprevăzute, administratorul poate păstra în casierie numerar în limita unui plafon lunar de 1.000 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email