Tencuirea şi zugrăvirea periodică a clădirilor, obligaţii legale pentru toţi

Tencuirea şi zugrăvirea periodică a faţadelor fac parte dintre obligațiile instituite printr-o lege intrată în vigoare de curând. Lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor sunt obligatorii să fie asigurate de către persoanele fizice și juridice, precum și de autoritățile și instituțiile publice care le au în proprietate sau în folosinţă. Același lucru este valabil inclusiv pentru anexe, incinte, împrejmuiri, precum şi oricare alte spaţii utilizate de proprietar. În cazul nerespectării acestor obligaţii legale în termenele notificate de primar, de 30 de zile, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi. Asociaţiile de proprietari vor prelua unele dintre obligaţiile ce revin proprietarilor şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei publice locale.

Printe obligațiile proprietarilor se mai numără: * să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; * să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; * să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale; * să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; * să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email