Taxe neîncasate de la hotelieri

Curtea de Conturi a constatat că la Curtea de Argeş bugetul local a fost lipsit de nişte sume pe care trebuie să le plătească unii dintre hotelierii din municipiu. Chiar dacă sumele nu sunt mari, ele ar fi trebuit încasate la timp, iar Curtea a dispus ca ordonatorul de credite, respectiv municipalitatea, să ia „măsurile prevăzute de lege pentru întocmirea şi aprobarea unei proceduri interne prin care să se stabilească modul de verificare de către persoanele responsabile a realităţii datelor din declaraţiile fiscale depuse de contribuabili în vederea stabilirii si încasării corecte a veniturilor cuvenite bugetului local din taxa hotelieră”. Primăria a revizuit procedura operaţională prin care s-a stabilit modul de verificare de către persoanele responsabile a realităţii datelor din declaraţiile depuse de contribuabili la Fisc, iar paguba a fost recuperată, inclusiv majorările cuvenite. Societăţile care nu au achitat taxa sunt SC Posada SA, SC Unic Racoviţă SRL şi SC Pera Zdera SRL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email