Sute de cereri pentru subvenția la încălzire

Direcția de Asistență Socială încă mai primește solicitări

427 de cereri pentru subvenția la încălzirea cu gaze au fost aprobate și 24 au fost  respinse de către Direcția de Asistență Socială (DAS) Curtea de Argeș. Locuitorii municipiului care au nevoie de ajutor pentru plata încălzirii au cerut subvenții și pentru energia electrică (200 de cereri) și pentru încălzirea cu lemne (200 de cereri). În același timp, persoanele vulnerabile mai primesc un supliment lunar pentru încălzire, de 10 sau 20 de lei, pentru fiecare solicitare DAS realizând anchete sociale la fiecare șase luni. Cererile de mai sus sunt pentru toată perioada rece, noiembrie 2022 – martie 2023.

Cei care au depus cererile după 26 octombrie nu mai primesc subvenția pentru luna noiembrie, ci doar pentru perioada decembrie – martie.

Actele necesare

Actele necesare pentru obținerea subvenției la gaze naturale/energie electrică/combustibili solizi și/sau petrolieri sunt următoarele:

-Cerere și declarație pe propria răspundere ( Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare),care se ridică de către solicitant de la sediul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș, cu sediul în Str.1 Decembrie 1918, Nr.2B, începând cu data de 05.10.2022;

-Copii acte de identitate (B.I/C.I. pentru toți membrii majori ai familiei, certificat naștere pentru copiii minori), din care să rezulte că aceștia au domiciliul sau reședința la adresa la care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței;

-Copii acte de stare civilă: certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, certificat de deces;

-Copie hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredințarea, adopția copilului, dispoziții privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecție pentru copii;

-Copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contract de comodat, contract de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaș, pentru imobilul la care se solicită ajutorul ;

-Factură de gaze recentă pentru persoana care solicită subvenția la încălzirea cu gaze naturale;

-Factură de energie electrică recentă pentru persoana care solicită subvenția la încălzirea cu energie electrica;

-Adeverință de venit: adeverință cu salariul net realizat de către solicitant în luna anterioară depunerii cererii, iar pe documentul respectiv să se precizeze dacă persoana în cauza primește sau nu tichete de masă, precizându-se contravaloarea acestora.

-Cupoane: pensie (orice tip de pensie- pentru limita de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate, pensie de urmaș, indemnizație de handicap gradul grav, accentuat, mediu, ușor etc.), cupon indemnizație de creștere și îngrijire copil, ajutor de șomaj, sau pentru orice altă prestație socială, din luna anterioară depunerii cererii;

-Adeverință de elev / student acolo unde este cazul;

-Decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activități independente sau chirii;

-Adeverință de la Asociația de locatari din care să rezulte nominal, persoanele care locuiesc efectiv la adresa respectivă.

În cazul în care solicitantul (titularul ajutorului), inclusiv membrii majori ai familiei respective, dețin în proprietate un autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului / certificatul de înmatriculare pentru evidențierea vechimii. La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularul de cerere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email