Strategia de dezvoltare a judeţului a intrat în dezbatere publică

Proiectul strategiei de dezvoltare a judeţului Argeş pentru perioada 2014-2020 a fost prezentat în premieră, săptămâna trecută, în cadrul unei dezbateri publice. La dezbatere au participat reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi locale, ai instituţiilor deconcentrate şi ai mediului de afaceri, parlamentari de Argeş şi reprezentanţi ai societăţii civile. Obiectivele şi măsurile propuse pentru strategia de dezvoltare teritorială integrată au fost prezentate de administratorul public al judeţului Argeş, Florian Pena. El a precizat că dezbaterea rămâne deschisă, propunerile putând fi făcute până pe data de 15 decembrie. Turismul, industria şi agricultura sunt priorităţile incluse în proiectul strategiei de dezvoltare a judeţului Argeş pentru următorul exerciţiu bugetar european.
Turismul, industria şi agricultura vor fi prioritare
“Strategia de dezvoltare teritorială integrată a judeţului Argeş”, are ca obiectiv principal creşterea la cel puţin 70% a ratei de ocupare a forţei de muncă pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, prin dezvoltarea turismului, agriculturii şi industriei. Pentru dezvoltarea turismului se intenţionează continuarea demersurilor pentru înfiinţarea unor staţiuni montane, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi reabilitarea căilor de acces. Dezvoltarea industriei va fi sprijinită prin înfiinţarea unui centru de formare şi consultanţă pentru IMM-uri, investiţiile în construcţii, instalaţii şi tehnologii moderne; dezvoltarea producţiei de ansamble şi subansamble pentru industria auto, stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor şi extinderea activităţilor economice în mediul rural. În domeniul agriculturii, priorităţile vor fi dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport a produselor agricole, înfiinţarea centrelor de depozitare, prelucrare şi procesare a acestora, dezvoltarea microfermelor de creştere a animalelor, refacerea bazinului pomicol şi dezvoltarea instalaţiilor de irigaţii. Alte obiective pentru perioada 2014-2016 vor fi creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, reducerea abandonului şcolar timpuriu sub 11,3% şi creşterea numărului persoanelor cu studii postuniversitare şi scăderea numărului persoanelor expuse sărăciei cu 25%, prin dezvoltarea serviciilor sociale comunitare şi facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Printre domeniile prioritare de vor număra serviciile medicale, infrastructura de transport şi infrastructura edilitară.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email