Spitalul Valea Iaşului nu este pe lista propunerilor de comasare

Referitor la spitalul TBC de la Valea Iaşului, managerul Florentina Matei are un punct de vedere menit să lămurească situaţia de aici, atât din punct de vedere al calităţii serviciilor, cât şi al discuţiei legate de comasare sau reprofilare:
Spitalul de Pneumo­ftiziologie a „Sf.Andrei” Valea Iaşului îşi asumă rolul public de a oferi servicii de sănătate de calitate superioară copiilor şi adulţilor care suferă de afecţiuni pulmonare, îndeosebi de TBC pulmonar primar şi secundar, dar şi de pneumonii, supuraţii pulmonare, bronsiectazii, astm bronşic şi bronşite astmatiforme, tumori pulmonare, TBC extrapulmonar.
Totodată facem precizarea că spitalul nu face obiectul propunerilor Ministerului Sănătăţii de a fi comasat sau reprofilat, dovadă lista cu propuneri afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
Spitalul de Pneumo­ftiziologie „Sf.Andrei” Valea Iaşului, în calitate de instituţie publică sanitară cu paturi subordonată Consiliului Judeţean Argeş conform OUG Nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către Autorităţile Administraţiei publice locale şi OUG Nr.48/2010 de modificare şi completare a Legii 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, am cerut acordul şi sprijinul conducerii Consiliului Judeţean Argeş că şi ordonator principal de credite pentru menţinerea spitalului că unitate cu personalitate juridică de sine stătătoare. Acest sprijin şi acord s-a materializat în scris, document ce a fost înaintat şi Ministerului Sănătăţii alături de întreaga documentaţie referitoare la situaţia actuală  a spitalului.  
Facem menţiunea că situaţia economico-financiară a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei” Valea Iaşului, în acest moment permite desfăşurarea unui act medical de calitate şi în condiţii de continuitate .
Noi credem că avem  nevoie de sănătate, am dovedit că spitalul  nostru este o unitate importantă în zonă şi suntem convinşi că dincolo de cuvinte, mereu vor rămâne faptele.
MANAGER
Jr.Matei Florentina

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email