Spitalul nu a virat la bugetul de stat contribuţii în sumă de 285.382 de lei

La Spitalul Municipal Curtea de Argeş  „nu au fost stabilite, evidențiate și virate la bugetul general consolidat al statului, în perioada ianuarie – iulie 2018, contribuții de asigurări sociale, contribuții de asigurări sociale de sănătate și respectiv contribuții asiguratorii pentru muncă în sumă estimată de 285.382 lei, aferente drepturilor drepturile bănești acordate în perioada menționată sub forma indemnizației de hrană”, se arată într-un raport al Curţii de Conturi realizat în urma efectuării  unui audit la unitatea sanitară din municipiu.

„În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la stabilirea contribuțiilor legale aferente indemnizației de hrană acordată personalului entității în intervalul ianuarie – iulie 2018, operațiune din care a rezultat că nivelul acestora este de 261.209 lei pentru care se datorează accesorii fiscale în sumă de 24.173 lei”, precizează raportul.

Concluziile reținute de către echipa de audit la finalizarea misiunii efectuate au fost că „situaţiile financiare nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România; situaţiile financiare nu prezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a modificării poziţiei financiare a entităţii; modul de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii, întrucât valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate se situează peste pragul de semnificaţie de 2% raportat la totalul plăților efectuate din fonduri publice în cursul exercițiului financiar-bugetar auditat”.

„Situaţiile nu prezintă fidel performanţa financiară a Spitalului Municipal Curtea de Argeș”

Opinia inspectorilor Curţii asupra situațiilor financiare auditate, este că „datorită efectelor denaturărilor semnalate şi prezentate, situaţiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanţa financiară a Spitalului Municipal Curtea de Argeș la 31.12.2018 şi celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată.”

 

Măsurile impuse se referă la „plata la bugetul asigurărilor sociale de stat și respectiv la bugetul asigurărilor sociale de sănătate a obligațiilor suplimentare stabilite în timpul misiunii de audit la nivelul sumei totale de 285.382 lei, din care 261.209 lei reprezintă contribuții sociale obligatorii iar diferența de 24.173 lei dobânzi și penalități de întârziere aferente care urmează a fi recalculate până la data achitării integrale a debitului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email