Şomerii care se angajează primesc o primă de 500 lei

Pachetul de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a intrat în vigoare începând cu 3 decembrie. Printre măsurile prevăzute se numărăacordarea unei prime de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni. 

De asemenea, o altă măsură este prima de instalare, care se acordă în cuantum diferențiat – 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul; 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul; în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

Documentele în baza cărora se obțin aceste drepturi se depun personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail, la Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeş.

Vor putea beneficia de prima de instalare și persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul de liberă circulație a lucrătorilor în spațiul UE și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni și care îndeplinesc condițiile legale.

 

Beneficiarii acestor drepturi vor avea obligația să prezinte la agenția de ocupare a forței de muncă teritorială la care sunt înregistrați şi care le-a stabilit şi acordat drepturile respective sau la care le-a fost transferat dosarul ca urmare a schimbării domiciliului sau stabilirii reşedinţei într-o localitate din alt judeţ, dovada emisă de angajator că sunt încadrați. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email