Societăţile Consiliului Local au adus bugetului un profit de 1,2 milioane de lei

Aquaterm şi Societatea de Salubritate Publică sunt ale Consiliului Local. Cele două instituţii au trecut în ultimii ani prin multe transformări şi peripeţii, mai ales Aquaterm, dar acum lucrurile par să se fi liniştit. Ziarul nostru a scris despre Adunările Generale ale Acţionarilor la societatea de apă canal din ultimii ani, când director era Ion Bolovan şi când ţipetele şi injuriile erau la ordinea zilei, dar şi despre Adunările Generale ale Acţionarilor Societăţii de Salubritate, când directorul Cătălin Nastea era atacat de Marius Deaconu, fost consilier local PAM actual consilier PSD, care declara că se va înscrie la concursul pentru postul de manager când acesta va fi anunţat. Nu a avut loc niciun concurs, Cătălin Nastea a rămas tot acolo, dar acum activitatea sa a fost lăudată de aleşii locali. La Aquaterm a fost înfiinţat, după mulţi ani de discuţii, un Consiliu de Administraţie, care, de asemenea, a fost lăudat de aleşi. La şedinţa de Consiliu Local de săptămâna trecută au fost aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli ale celor două societăţi, iar consilierii au aflat cum stau cu banii şi cu lucrările.

 

Societatea de Salubritate, profit de 204.000 de lei

 

SC  Salubritate Publică Urbană (SPU) Curtea de Argeş SRL a prezentat Consiliului Local, care este unic acţionar al societăţii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2021. Acesta  prevede un rezultat  economic  pozitiv, respectiv  un profit de 204.000 lei.

Conform documentului, veniturile totale propuse a se realiza în anul 2021 sunt de 3.684.000 lei, iar cheltuielile totale sunt de 3.480.000 lel.

Veniturile totale în sumă de 3.684.000 lei, sunt formate din: venituri din exploatare în valoare de 3.683.000 lei, respectiv 99,97% din veniturile totale; venituri financiare în valoare de 1.000 lei, respectiv 0.03% din veniturile totale.

Cheltulelile totale în sumă de 3.480.000 lei, sunt formate din: cheltuleli de exploatare în valoare de 3.478.000 lei, respectiv 99,94% dln cheltuielile totale, cheltuieli financiare în valoare de 2.000 lei, respectiv 0,06% din cheltulelile totale.

59,68 % din cheltuieli sunt cu personalul

În cadrul cheltuielilor de exploatare, ponderile sunt următoarele:  cheltuieli cu bunuri și servicii = 1.078.000 lei (30,98 % din total cheltuieli) în care sunt cuprinse cheltuielile cu materialele auxiliare,  cu combustibilul, piesele de schimb, obiectele de inventar, cheltuieli cu apa şi energie electrică, servicii de poştă şi telefonie,etc.;  cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 33000 lei (0,95 % din total cheltuieli), reprezentând cheltuielile cu redevența pentru  bunurile concesionate, cheltuielile cu impozitele și taxele locale, etc.; cheltuieli cu personalul = 2.077.000 lei (59,68 % din total  cheltuieli), reprezentând cheltuielile cu salariile, viramentele la salarii şi cheltuielile cu bonusurile( tichete de masă, tichete cadou); alte cheltuieli de exploatare = 290.000 lei (8,33 % din total cheltuieli).

La întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 s-au avut în vedere  activitatea  de salubrizare stradală, activitatea serviciului de iluminat public și alte venituri, precizează conducerea societăţii.

La şedinţa de Consiliu Local la care a fost aprobat bugetul, conducerea SPU a primit aproape numai laude pentru activitate şi pentru faptul că a înregistrat profit. Primarul Panţurescu l-a avertizat pe directorul Cătălin Nastea că trebuie să răspunsă mai rapid solicitărilor cetăţenilor, dând exemplu strada Râmnicu Vâlcea, acolo unde oamenii şi-au curăţat rigolele şi au aşteptat societatea de salubritate să ridice gunoaiele rezultate.

 

1,2 milioane de lei profit la SC Aquaterm

 

Societatea Aquaterm, al cărei unic acţiononar este tot Consiliul Local Curtea de Argeş, a avut anul trecut un profit de peste 1,2 milioane de lei. Adunarea  Generală a Acţionarilor a decis ca profitul net pentru anul 2020, în sumă de 1.215.082 lei, să fie repartizat conform prevederilor legale, astfel: 69.632 lei-rezervă legală; 572.725 lei dividende bugetul local; 572.725 lei alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finanţare.

La şedinţa de Consiliu Local de săptămâna trecută a fost prezentat şi raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2020, raport apreciat la superlativ de toţi consilierii. De altfel, Ion Şerban a spus că „am făcut treabă bună noi când am înfiinţat Consiliul de Administraţie la Aquaterm, că am spart găştile de pe acolo”.

981 de avarii în 2020

Potrivit raportului, anul trecut Aquaterm a primit 561 de sesizări de la clienţi, 553 au fost rezolvate iar 8 nu au fost din cauza lipsei temporare a mijloacelor tehnice, a suprapunerii de mai multe sesizări în perioade scurte de timp, fapt ce a condus la întâ,rzierea lor dar şi pentru că nu toate au fost de competenţa societăţii.

Între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2020 au avut loc la Curtea de Argeş 981 de avarii, toate rezolvate. Reprezentanţii societăţii au verificat 462 de branşamente iar la 31 dintre ele au constatat nereguli.

Aquaterm a închis 23 de dosare de executare silită şi a recuperat 29.873 lei. De asemenea, de la patru firme aflate în procedură de insolvenţă societatea de apă canal are de recuperat aproape 40.000 de lei.

Curtea de Conturi a stabilit că fostul administrator al Aquaterm, Gabriel Nastea, trebuie să dea înapoi mai multe sume de bani acordate necuvenit ce reprezintă indemnizaţii de concediu de odihnă (19.022 lei), indemnizaţia aferentă perioadei 1 iulie 2018 – 21 august 2018 (11.497 lei). În plus, societatea trebuie să recupereze 7071 lei ce reprezintă „pierderea patrimonială adusă bugetului SC Aquaetrm prin diminuarea nelegală a valorii mijlocului fix vândut cu nerespectarea reglementărilor aplicabile”.Practic, un buldoexcavator a fost evaluat de inspectorii Curţii de Conturi la 12.000 de lei, iar el a fost vândul cu 5000 de lei. Pierderea trebuie recuperată de actuala conducere a scocietăţii de la cei care au vândut cu prea puţini bani buldoexcavatorul, adică fosta conducerere.

În 2020, Aquaterm a făcut mai multe lucrări – apometrizarea generală a blocurilor, reabilitare reţea apă strada Nordului, realiuare priză de apă suplimentară la Oeşti, lucrări la staţia de la Cerbureni, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email