Societatea de Salubritate vrea să cumpere un buldoexcavator și o autoutilitară, iar directorul mai vrea un mandat

În 2015, Societatea de Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeş (SPUCA) SRL a avut venituri totale în valoare de  1.535.483 lei, şi cheltuieli de 1.530.122 lei, iar profitul net a fost în sumă de 3.901 lei, din care a acordat dividende de 1.722 lei.

Conform raportului administratorului, societatea își desfășoară activitatea pe raza municipiului Curtea de Argeș, iar din ea fac parte și cele două puncte de lucru secundare  pe strada Valea Danului și pe strada Victoriei.

Asociatul unic al societății este Municipiul Curtea de Argeș reprezentat prin Consiliul Local , deci este societate cu capital integral de stat.

S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. are un capital social de 820.000 lei împarțit în 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 41.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20, deținute de asociatul unic, reprezentat de Consiliul Local al municipiului Curtea de Argeş.

84,95% din cifra de afaceri este colectarea deşeurilor nepericuloase

Principala activitate desfașurată de S.C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L. o reprezintă colectarea de deșeuri nepericuloase, ponderea în totalul cifrei de afaceri fiind de 84,95%. Diferența a fost realizată din servicii privind activitatea de ecarisaj, 6,49%, servicii intretinere Stadion municipal, 6,08%  și alte venituri 2,48%.

În 2015 societatea a avut un număr mediu de 45 salariați angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, numărul efectiv de salariați la sfârșitul anului fiind de 45 salariați. În cursul anului 2015 conducerea executivă a fost asigurată de administratorul societății numit de Consiliul Local, Cătalin Gabriel Nastea, care are și calitatea de director general. Conform listei de investiții, în anul 2015 s-au achiziționat 3 carucioare stradale in valoare de 10.950 lei.

 

Pe 10 martie are loc Adunarea Generală a Acţionarilor SPUCA, pe ordinea de zi fiind trei puncte – aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015, aprobarea  modului de repartizare a profitului net pe anul 2015; aprobarea achiziționării unui buldoexcavator și a unei autoutilitare şi aprobarea unui nou mandat pentru administratorul societății.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email