Serviciul Public de Salubrizare trebuie să cureţe la ghenele de gunoi


Cine îşi mai aminteşte de regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare?! Probabil că foarte puţini argeşeni ştiu că atunci când a fost înfiinţat acest Serviciu Public, în 2007,  aleşii locali au aprobat şi regulamentul care coordonează activitatea sa. Conform acestuia, un capitol important  este cel care se referă la dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea spaţiilor. „Dezinsecţia se face în clădirile instituţiilor publice, în canalele în care sunt amplasate reţele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, în parcuri, spaţii verzi, cimitire, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri, etc. De asemenea, dezinfecţia trebuie făcută la rampele şi la gropile de gunoi, la ghenele de gunoi ale clădirilor tip condominiu, la platformele de gunoi special amenajate, în mijloacele de transport în comun şi în alte asemenea locuri. Deratizarea se face şi în cimitire, dar şi în parcuri şi maluri de lac, în clădirile instituţiilor publice şi în zonele demolate şi neconstruite”, scrie negru pe alb în menţionatul regulament. Pe hârtie, totul e frumos, dar pe teren lucrurile stau altfel. Ghenele de gunoi, mijloacele de transport, groapa de gunoi sunt obiective la care nu au ajuns dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea, iar fotografiile alăturate sunt dovada clară a acestui lucru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email