Serviciul Public de Gospodărie Comunală face angajări

Serviciul Public de Gospodărie Comunală din Curtea de Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de inspector de specialitate, grad II, potrivit site-ului posturi.gov.ro.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească unele condiții generale, cum ar fi – să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu şi o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare şi vechime de 3 ani.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 septembrie 2016, ora 15:30: termenul limită de depunere a dosarelor; 30 septembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 06 octombrie 2016, ora 09.00: proba practică; 11 octombrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email