Serviciul de Asistenţă Socială primeşte cereri pentru ajutoarele la încălzire

De săptămâna trecută Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) primeşte cereri pentru subvenţia la încălzire. „Am tipărit 1000 de formulare şi îi aşteptăm pe cei care se încadrează în prevederile legale să le completeze. Estimăm că vor fi cam 1000 de solicitanţi, ca şi anul trecut”, spune Mariana Moise, şeful SPAS. Cei mai nevoişi locuitori ai municipiului Curtea de Argeş primesc, ca de fiecare dată în ultimii ani, un ajutor pentru plata căldurii în locuinţe.

Acordarea ajutorului depinde, în principal, de veniturile obţinute de solicitanţi. Concret, venitul net mediu lunar pe membru de familie trebuie sa fie de până la 786 de lei în cazul familiilor şi de până la 1.082 de lei în cazul persoanei singure.

În cazul ajutorului pentru gaze naturale, al celui pentru energie electrică şi al celui pentru combustibili solizi sau petrolieri, venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure trebuie să fie de cel mult 615 lei.

Dar venitul lunar nu este singurul criteriu luat în considerare. La analiza cererii se ţine cont şi de bunurile mobile şi imobile pe care le deţin solicitanţii, pentru că legea prevede o listă de bunuri ce nu permite acordarea ajutorului de încălzire.

De exemplu, nu primesc subvenţie cei care deţin clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti ori terenuri intravilane (inclusiv cel aferent locuinţei) care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Ce condiţii trebuie îndeplinite

Cererea nu va fi aprobată nici dacă argeşenii deţin unul sau mai multe din următoarele bunuri: autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mică de zece ani (cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile); mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani; autoutilitare, autocamioane de orice fel, rulote, autobuze, microbuze; şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, utilaje agricole (tractor, combină); utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale etc); utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric); depozite bancare în valoare de peste 3.000 de lei; suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv 2.500 de euro pentru familie.

 

Care sunt actele necesare

Cetăţenii care depun cereri în luna octombrie vor primi subvenţia pe toată perioada noiembrie 2016 – martie 2017. Cei care depun solicitarea în noiembrie, vor primi subvenţia începând cu luna decembrie.

 

Argeşenii care solicită subvenţia pentru încălzirea locuinţei, trebuie să depună următoarele acte: copie după cartea de identitate a fiecărui membru al familiei sau, după caz, copie după certificatul de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani; adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei, respectiv adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon şomaj, cupon pensie alimentară, adeverinţă indemnizaţie de handicap, cupoane indemnizaţie pentru creşterea copilului, cupon stimulant de inserţie, alocaţie de stat, alocaţie lunară de plasament sau alocaţie de întreţinere; adeverinţe eliberate de Administraţia Fiscală Curtea de Argeş, pentru persoanele majore care nu sunt încadrate în muncă sau sunt persoane fizice autorizate; adeverinţă de la asociaţia de proprietari, pentru cei care locuiesc la bloc, cu numărul real de persoane incluse la plata cheltuielilor de întreţinere; copie după sentinţa de divorţ (după caz); copie certificat de deces (după caz), factura de la DISTRIGAZ (pentru încălzirea cu gaze naturale); certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei, adeverinţă de la Compartimentul Registru Agricol în care să se precizeze suprafaţa de teren deţinută şi numărul animalelor şi adeverinţă de student sau elev cu menţiunea dacă primesc sau nu bursă (după caz). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email