Şefilor serviciilor publice le vor fi evaluate performanţele

Unul dintre cele 13 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a lunii iunie a Consiliului Local de marţi, 26 iunie, se referă al evaluarea şefilor serviciilor publice. Este pentru prima dată când va fi aprobată o procedură de evaluare anuală individuală a performanţelor profesionale pentru conducătorii acestor servicii angajaţi cu contract individual de muncă.

Alte proiecte supuse aprobării consilierilor se referă la modificarea  structurii organizatorice a spitalulu imunicipal, la aprobarea Planului de acţiuni privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcţiei de asistenţă socială pentru anul2018, la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Sala gimnastică Şcoala Regina Maria”.

De asemenea, aleşii locali vor modifica nivelul unor chirii şi taxe pentru ocuparea domeniului public şi vor discuta despre documentaţia   tehnico-economică    faza   Studiu de fezabilitate şi a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Loc de joacă pentru copii-zona stadion”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email