Şedinţele de Consiliu Local nu respectă Regulamentul aprobat chiar de consilieri

În ziarul nostru de ieri am scris despre faptul că la Curtea de Argeş unele dintre materialele din şedinţele de Consiliu Local nu sunt conform legii, şi vorbeam despre o hotărâre de Consiliu Local care nu era însoţită nici măcar de un referat al unui compartiment din Primărie. Nu este singura problemă, însă, pe care o au aleşii locali la întrunirile lor lunare, şi vă prezentăm mai jos câteva extrase din Regulamentul de funcţionare al Consiliului, regulament aprobat de consilieri dar nerespectat chiar de ei.
„Proiectul ordinii de zi se afişează la sediul consiliului local cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor ordinare, este inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media locală”
„Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate”, potrivit Regulamentului de funcţionare a Consiliului Local Curtea de Argeş. Nici jumătate din cele de mai sus nu se întâmplă la şedinţe. Dar să mergem mai departe.
„Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor. Proiectul ordinii de zi se afişează la sediul consiliului local cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor ordinare, este inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media locală”. Niciodată nu a fost pusă pe site-ul Primăriei ordinea de zi a şedinţei care urmează, iar presa o primeşte doar prin bunăvoinţa unui angajat al instituţiei.
„Secretarul municipiului va întocmi anunţul privind şedinţa publică, care va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei, precum şi ordinea de zi. Anunţul va fi afişat la avizier, va fi inserat în site-ul propriu şi va fi transmis către mass-media cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea şedinţei. Acest anunţ va fi adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie dezbătut în şedinţă”. Păi, de unde să ştie societatea civilă ce discută aleşii, dacă ordinea de zi nu e publicată nicăieri?!
Există o „persoană desemnată de către primar pentru relaţia cu societatea civilă”?!
Conform Regulamentului, există o „persoană desemnată de către primar pentru relaţia cu societatea civilă”, iar aceasta are următoarele obligaţii:
a) să publice un anunţ referitor la proiectele de hotărâri care urmează a se discuta în şedinţa consiliului local, în site-ul consiliului local, să-l afişeze la sediul acestuia, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media locală cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi avizare de către comisiile de specialitate ale consiliului local a proiectelor de hotărâri. Anunţul va cuprinde:
– referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii consiliului local;
– texul complet al proiectului de hotărâre;
– termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre;
b) să transmită proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii;
c) să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus în termen de 10 zile de la publicarea anunţului;
d) să primeacă solicitările asociaţiilor legal consituite sau a altor autorităţi publice cu privire la organizarea unor dezbateri publice şi să publice un anunţ referitor la data şi locul unde urmează să fie organizată întâlnirea;
e) difuzarea anunţului privind şedinţa publică a Consiliului Local şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email