Şedinţa ordinară a Consiliului Local a lunii mai are loc vineri

Vineri, 28 mai, la ora 12,00, este programată şedinţa ordinară a lunii mai a Consiliului Local Curtea de Argeş.  Pe ordinea de zi a întrunirii sunt 13 puncte, inclusiv punctul “diverse”. Astfel, va fi ales un nou preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni, vor fi conferite diplome pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de  căsătorie şi vor fi aprobate procesele verbale ale şedinţelor anterioare.

Regulament nou de organizare și funcționare a Consiliului Local

De asemenea, consilierii vor dezbate propuneri de hotărâri importante pentru comunitatea local – aprobarea proiectului Spitalului Municipal Curtea de Argeș denumit „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situației de urgenţă cauzată de COVID 19, în județul Argeş”, aprobarea numărului minim de locuri la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfantul Justinian”, aprobarea numărului de locuri la creșa „Posada”, a condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească la intrarea în colectivitate copiii, părinții, reprezentanții legali, precum și pentru aprobarea priorității cazurilor sociale, aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2021, desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului exercitat în anul 2020 la biblioteca publică, aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar a municipiului Curtea de Argeș pentru anul școlar 2021-2022, aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș pentru anul 2021, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș, înființarea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului, a indicatorilor de performanţă, a Caietului de sarcini, a Studiului de oportunitate și pentru aprobarea modalității de gestiune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email