Şedinţă de Consiliu Local cu strigăte şi la un pas de înjurături

Săptămâna trecută a avut loc şedinţa ordinară a lunii mai a Consiliului Local. Încă de la început consilierul Ionel Păunescu a ţinut să-şi exprime nemulţumirea legată de faptul că a primit dosarul care conţine proiectele de hotărâri supuse aprobării cu două zile înainte, timp insuficient pentru a putea să-l studieze. De altfel, a mărturisit, ironic, că a adormit la 1 noaptea cu dosarul pe piept când citea materialele.

În general, proiectele de hotărâre au fost adoptate, iar despre fiecare în parte aflaţi detalii din paginile ziarului de azi. Joi a fost ales un nou preşedinte de şedinţă în persoana lui Ion Şerban. Acesta va conduce şedinţele în următoarele trei luni. Şedinţa a durat două ore iar la final s-a strigat din toate părţile, mai ales pentru că preşedintele de şedinţă, supărat după ce primarul Constantin Panţurescu a părăsit sala, nu a mai ascultat pe nimeni la punctul diverse. Cel care s-a înscris la cuvânt şi a vrut să vorbească primul a fost Bogdan Dabija, dar şi alţi patru aleşi locali aveau ceva de spus, numai că nu i-a ascultat nimeni, cum nu au fost ascultaţi nici cetăţenii veniţi să-şi spună păsurile.

Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei a avut următoarele proiecte de hotărâri – conferirea unor diplome de recunoştinţă cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, aprobarea procesului verbal încheiat în ședința anterioară, modificarea și completarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019, modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare rețea de apa — zonă centrală din Municipiul Curtea de Argeș”, aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024, aprobarea Programului de investiții din surse proprii al  S.C. AQUATERM AG 98 S.A. pentru anul 2019,

 modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în municipiul Curtea de Argeș și a tarifului pentru canalizare—epurare, aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public către S.C. Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeş S.R.L, aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de sarcini privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân și pentru aprobarea atribuirii activității de gestionare a câinilor fără stăpân Serviciului Public de Gospodărie Comunală, încadrarea pajiștilor colinare din extravilan în zone de impozitare, aprobarea taxelor de pășunat, valabile în anul 2019, pentru pășunile colinare neatribuite spre închiriere, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistenţă Socială Curtea de Argeș, aprobarea finanțării de la bugetul local a unor activități ocazionate de Ziua Internațională a Copilului, aprobarea contului anual de execuție a bugetelor pentru anul 2018, aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 154185 lei în scopul majorării capitalului social la S. C. Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeş S.R.L. al cărui unic asociat este municipiul Curtea de Argeş.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email