Şedinţă de Consiliu Local cu miză mare şi potenţial scandal

Şedinţa ordinară a lunii ianuarie a Consiliului Local Curtea de Argeş este programată pentru ultima zi a acestei luni. Întrunirea va fi una de durată, având în vedere că pe ordinea de zi sunt 16 puncte, 15 proiecte de hotărâri plus punctul diverse. Proiectele de hotărâri se referă la conferirea unor diplome, la aprobarea unui studiu de oportunitate şi concesionarea prin licitaţiepublică a păşunilor alpine Podul Giurgiului şi Năneasa, aprobarea structurii organizatorice a Spitalului, aporbarea organigramei şi s statelor de funcţii ale Serviciului Public de Gospodărie Comunală şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, modificarea statului funcţiilor publice la aparatul de specialitate al primarului, includerea în lista de investiţii finanţate de la bugetul local în acest an a obiectivului „Plan de mobilitate urbană”, etc. Un alt punct, extrem de interesant, este aprobarea tarifelor la activitatea de salubrizare stradală. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email