Se reorganizează Primăria și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local

Unul dintre proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării Consiliului Local la ședința de azi se referă la reorganizarea primăriei și a instituțiilor publice locale cu personalitate juridică aflate în subordinea consiliului local, precum și la organigramele, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare, în baza Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și a Codului administrativ. Printre altele, legea prevede că „pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție (înainte erau necesare minimum șapte posturi)”.

Astfel, proiectul de hotărâre este următorul:

„Art. 1: (1)Se aprobă măsurile de reorganizare a  primăriei și a instituțiilor publice locale cu personalitate juridică   aflate în subordinea consiliului local, în baza Legii nr.296/2023 și a OUGnr.57/2019-Codul administrativ.

(2)Reducerea cu 10% a numărului maxim de posturi aprobate pentru U.A.T. Municipiul Curtea de Argeș se aplică la posturile existente la data de 1 noiembrie 2023.

Art. 2: Se aprobă organigrama Primăriei și a instituțiilor publice locale, cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Curtea de Argeș (…)

Art. 3: Se aproba statele de funcții ale Primăriei și instituțiilor publice locale, cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Curtea de Argeș, Statele de funcții ale Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, Serviciului Public de Gospodărie Comunală, Muzeului Municipal, Bibliotecii Municipale, Centrului de Cultură și Arte „George Topîrceanu”, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș(…).

Art. 4: Se aproba Regulamentele de Organizare și Funcționare  (ROF) ale Primăriei municipiului Curtea de Argeș și instituțiilor publice locale, cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Curtea de Argeș –  Serviciului Public de Gospodărie Comunală, Bibliotecii Municipale, Centrului de Cultură și Arte „George Topîrceanu”, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș(…)”.

Serviciul de Gospodărie rămâne fără Complexul de natație

Mai departe proiectul de hotărâre prevede încetarea aplicabilității unor Hotărâri ale Consiliului Local (HCL) mai vechi privind trecerea în administrarea Serviciul Public de Gospodărie Comunală Curtea de Argeș a complexului de natație. De asemenea,    începând  cu  data  de 01.01.2024  încetează  aplicabilitatea  prevederilor  HCL privind încredințarea administrării unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Curtea de Argeș către Serviciul Public Piețe, Târguri și Oboare Curtea de Argeș (SPPTO).

De altfel, SPPTO se desființează, urmând ca activitatea să fie preluată de un departament din Primărie, iar șeful Serviciului să fie inspector de specialitate în cadrul Compartimentului de administrare a domeniului public și privat – Serviciul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email