Se caută un psiholog pentru Primărie

Serviciul Public de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei Curtea de Argeş, organizează un concurs pentru ocuparea unui post de psiholog-stagiar în cadrul Centrului „Acces” din municipiul nostru. Cei interesaţi pot depune dosarele de înscriere la concurs până pe data de 25 martie, urmând ca pe 27 martie să se afişeze rezultatele primei probe, respectiv cea de selecţie a dosarelor. Apoi, în data de 2 aprilie va avea loc proba scrisă, în timp ce pe 6 aprilie vor susţine interviul toţi cei care au promovat proba anterioară.

Pentru a participa la acest concurs candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, după cum urmează: să aibă cetăţenia română sau altor state membre la Uniunii Europene; să cunoască limba română – scris şi vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exerciţiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie ori instituţiile abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email