Scandal între Spital şi CAS, episodul 2. Spitalul Curtea de Argeş reclamă că nu a primit bani, CAS îi arată legea

Vă informam în ultimul număr al ziarului nostru despre faptul că fostul manager al Spitalului, totodată consilier local, Viorel Popescu, a reclamat că Spitalul nu a primit bani suficienţi de la Casa de Asigurări de Sănătate Argeş (CAS). Directorul acestei din urmă instituţii, şi el consilier local, Cristian Mitrofan, i-a răspuns într-un document oficial din care reiese că documentele necesare decontului nu au fost făcute în totalitate corect şi, mai mult decât atât, Spitalul a primit bani în avans.

După apariţia articolului în ziarul nostru, Ion Şerban, consilier local şi el, dar fără legături directe cu Spitalul, cel puţin din ce ştim noi oficial, ne-a adus la redacţie o hârtie emisă de Spital, dar nesemnată, în care scrie că din factura nr. 97 emisă pe 15 iulie, în valoare de 97.385, 76 lei CAS a plătit 91.706,59 lei, din factura nr. 105 din 17 iulie, în valoare de 97.509 lei s-a plătit 18.746,92 lei, din factura nr. 107 din 17 iulie în valoare de 377.484,36 lei s-a plătit 72.575,14 lei iar din factura 113 din 29 iulie, în valoare de 130.129,48 de lei s-a plătit 0 lei, curierul Şerban sugerând prin asta că directorul CAS a minţit când a spus că Spitalul a primit bani în avans.

„Să citească legile!”

Cristian Mitrofan îi sfătuieşte pe cei de la Spital să „citească legea”. Conform Hotărârii nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, articolul 197, „Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, conform contractelor încheiate cu furnizorii, pe baza facturii şi documentelor justificative stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care se depun/transmit şi se înregistrează la casele de asigurări de sănătate în luna următoare celei pentru care se face raportarea activităţii realizate”.

Dar, tot potrivit legii, „lunar (…) casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă pe baza facturii şi a documentelor justificative transmise la casa de asigurări”. Ori, directorul CAS Argeş susţine că documentele pe luna mai, spre exemplu, nu sunt făcute corect nici acum, dar Spitalul a primit, după cum se vede în cifrele din hârtia adusă de Şerban, bani în avans.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email