SC Trustul de Construcții Civile și Industriale Argeș a primit nelegal de la Primăria Valea Iaşului 336.575 de lei

Dusterul Primăriei a consumat combustibil cu trei sute de milioane peste prevederile legale

 

Sinteza rezultatelor actiunii de audit desfășurate de Curtea de Conturi  la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna  Valea Iaşului arată că s-au plătit în plus multe miliarde de lei vechi pentru lucrări neefectuate.

Mai întâi, „au fost efectuate plăți nelegale din creditele bugetare aprobate pentru bunuri și servicii (combustibil), în perioada 2013 – 2015, în suma estimată totală de 30.428 lei, prin aprobarea şi decontarea unei norme privind consumul lunar de carburant pentru vehiculul marca Dacia Duster, înmatriculat sub nr. AG – 25 – PVI,care excede limita maximă legală. În timpul misiunii de audit, personalul de specialitate a stabilit întinderea prejudiciului la nivelul sumei de 40.778 lei, din care 30.428 lei reprezintă contravaloarea consumului de carburant realizat peste prevederile legale și 10.359 lei majorări de întârziere și a procedat la recuperarea integrală a acestuia, abaterea constatată fiind astfel remediată”.

Apoi, inspectorii au constatat că „S-a plătit nelegal, catre SC Trustul de Construcții Civile și Industriale Argeș SRL, sumă totala estimativă de 336.575 lei reprezentând contravaloarea actualizării valorii situațiilor de lucrări aferente obiectivelor de investiții „Construcție grădiniță Mustățești în comuna Valea Iașului, județul Argeș” (actualizare în sumă de 165.818 lei) și „Construcție grădiniță Ungureni în comuna Valea Iașului, județul Argeș” (actualizare în sumă de 170.757 lei) în dezacord cu prevederile legale. Referitor la aspectul prezentat echipa de audit a constatat că în perioada 29.07.2013 – 18.05.2016 au fost acceptate la plată și decontate executantului menționat valoarea integrală a facturilor și a centralizatoarelor de producție, întocmite pentru cele două obiective realizate, în care s-au înscris fără temei legal ,,diferențe indice preț consum”, calculate prin majorarea prețurilor din oferta care a stat la baza încheierii contractelor de execuție (…)  fără ca posibilitatea de actualizare a prețului să fi fost prevazută în documentațiile de atribuire a contractelor de achiziții publice. Pentru suma estimată de 336.575 lei plătită nelegal au fost calculate majorări de întârziere (…) în valoare de 187.539 lei, rezultând astfel un prejudiciu total de 524.114 lei”.

Şi RMR a primit bani în plus

De asemenea, „au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 43.886 lei către SC Reparaţii Modernizări Retehnologizări SRL (RMR Argeș), pentru s-au calculat majorări de întârziere în sumă estimată de 19.748 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Extindere canalizare și epurare ape uzate menajere în satele Cerbureni, Mustățești și Valea Uleiului”, realizate în baza contractului de lucrări (…). Prin măsuri operative promovate de către managementul entității auditate prejudiciul total de 63.634 lei a fost recuperat integral, abaterea constatată fiind astfel remediată”.

Curtea a mai constatat că„nu au fost luate măsurile legale în vederea recuperării sumei estimative de 47.948 lei, reprezentând contravaloarea unor bunuri și montajul acestora achitate în baza Contractului de lucrări  „Realizarea unei centrale fotovoltaiceconectată la rețeaua publică de energie electrică prin utilizareaenergiei solare ca resursă energetică de 200 KWp în comunaValea Iașului, Județul Argeș”, ce au fost distruse de calamități naturale – grindină. Prin măsuri operative promovate de către managementul entității auditate prejudiciul total de 47.948 lei a fost recuperat integral prin compensare cu lucrări facturate dar nedecontate la același obiectiv, abaterea constatată fiind astfel remediată”.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi vizează„stabilirea întinderii prejudiciului estimat în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de524.114 lei din care 336.575 lei sunt plăți nelegale reprezentând contravaloarea actualizării valoriisituațiilor de lucrări aferente obiectivelor de investiții „Construcție grădiniță Mustățești în comunaValea Iașului, județul Argeș” și respectiv „Construcție grădiniță Ungureni în comuna Valea Iașului,județul Argeș” și 187.539 lei majorari de întârziere aferente care vor fi actualizate la data încasăriiintegrale a debitului precum și recuperarea integrală a acestuia potrivit legii”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email