Să vedeţi acum ce frumos va arăta oraşul! S-a constituit Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism

La Curtea de Argeş s-a constituit Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism (CTATU), comisie din care fac parte arhitecţii Traian Ionescu, Eugeniu Ivănescu, Adela Gheorghiţă, Alexandru Răuţă, directorul Muzeului Municipal, Ştefan Dumitrache, Ionica Radu, inginer instalaţii, Bogdan Lăcureanu, inginer construcţii civile.

Comisia „fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile”, conform regulamentului de organizare.

CTATU avizează din punct de vedere tehnic şi al respectării legislaţiei, al respectării Planului Urbanistic General (PUG) şi al Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ), documentaţiile de amenajare a teritoriului sau documentaţiile de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetare pentru acestea. De asemenea, Comisia semnalează Consiliului Local „disfuncţionalităţi” apărute în structura urbană şi înaintează propuneri de întocmire a unor documentaţii care să conducă la diminuarea sau înlăturarea acestora.

Sunt supuse avizării Comisiei mai multe tipuri de documente – PUG –ul şi regulamentul local aferent acestuia, studiile de oportunitate necesare obţinerii avizelor de oportunitate în baza cărora  se întocmesc documentaţiile pentru PUZ, Planurile Urbanistice Zonale şi regulamentele aferente acestora, Planuri Urbanistice de Detaliu şi regulamentele aferente acestora.

 

Membrii Comisiei nu vor fi remuneraţi, spun cei din Primărie, şi se vor întruni în şedinţe ori de câte ori va fi nevoie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email