S-a schimbat legea!Jumătate din amendă poate fi plătită în 15 zile

De la sfârşitul săptămânii trecute a intrat în vigoare Legea 203 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. „Obiectul acestei legi îl reprezintă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor  care au implementat seria de evidență unică a proceselor-verbale de contravenție și modalitatea de preluare și transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanță electronic”, spune directorul economic al Primăriei, Gheorghe Florescu.

Sumele reprezentând amenzile contravenționale încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul, precizează acesta.

Una dintre principalele modificări se referă la înfiinţarea unui cont unic pentru achitarea amenzilor contravenționale. Astfel, achitarea în numerar a amenzilor contravenționale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entități care se stabilesc prin normele de aplicare a legii, indiferent de domiciliul persoanei fizice.

Când devine nul procesul verbal iar amenda nu se mai plăteşte

Documentele de plată prin care se realizează achitarea amenzii contravenționale conțin câteva informații: seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție; codul numeric personal al contravenientului; contul sau codul IBAN al contului unic; suma plătită; data plății.

Cetăţenii trebuie să ştie că „lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu”, potrivit noii legi.

Poate cea mai importantă modificare se referă la faptul că cel amendat poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

„Legea în totalitatea ei intră în vigoare la 1 ianuarie 2019, dar prevederea referitoare la plata minimului amenzii în termen de 15 zile se aplică începând cu 24 august 2018”, a precizat directorul economic al Primăriei Curtea de Argeş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email