S-a decis! Zilierii trebuie să plătească 16% impozit

Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrări reprezintă venit asimilat salariului, informează un comunicat remis redacţiei din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Argeş.  „Zilierii datorează impozit pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică. Impozitul se calculează de către beneficiarii de lucrări prin aplicarea cotei 16% asupra remuneraţiei brute zilnice. Calculul şi reţinerea impozitului datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice, iar virarea la bugetul de stat a impozitului se va efectua până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plăteşte venitul”, precizează sursa citată, cara adaugă că „pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar”.
Zilierii – de la agricultură la cultură
Asta nu e tot. Cei care angajzează zilieri au obligaţia să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor, registru care se tipăreşte şi se înseriază de Imprimeria Naţională. Distribuirea acestuia se face, la cerere şi contracost de către Inspecţia Muncii prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş.
Sunt consideraţi zilieri cei care exercită activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii : agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură, exclusiv exploatări forestiere, piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural, manipulări de mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email