Rețeaua aeriană de cabluri și blocurile neîngrijite strică imaginea orașului

Specialiștii au identificat mai multe puncte slabe și câteva amenințări pentru dezvoltare urbană a municipiului Curtea de Argeș.

Astfel, punctele slabe identificate sunt – lipsa unei viziuni urbanistice și peisagistice integratoare; × lipsa terenurilor pentru investiții; lipsa infrastructurii tehnico-edilitare în zonele nou dezvoltate; numărul și calitatea redusă a spațiilor publice precum și calitatea redusă a spațiilor verzi din cartierele de blocuri; traficul rutier intens pe majoritatea drumurilor principale; lipsa unei abordări integrate asupra dezvoltării și a investițiilor, a coordonării dintre proiectele de investiții și cele de transport și de infrastructură edilitară; peisaj urban afectat de fațade ale blocurilor neîntreținute precum și de rețeaua aeriană de cabluri; supraaglomerarea zonei centrale și poluarea generată de traficul rutier intens ce tranzitează municipiul; supraaglomerarea spațiului dintre blocuri și trotuare cu mașini parcate; slaba dezvoltare a infrastructurii de mobilitate alternativă; lipsa unei variante ocolitoare.

Amenințările pentru dezvoltarea urbană a municipiului, despre care vorbesc specialiștii citați, sunt serioase – conflictele de utilizare a terenurilor; intensificarea traficului rutier și creșterea nivelului de poluare a aerului; dezvoltarea urbană nearmonioasă care pune în pericol pierderea identității culturale locale; degradarea patrimoniului construit; migrarea locuitorilor spre zonele limitrofe ale municipiului și către comunele situate în vecinătate, cu implicații asupra traficului rutier, infrastructurii de utilități și asupra veniturilor la bugetul local; scăderea veniturilor și creșterea gradului de îndatorare a administrației publice locale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email