Refacerea Transfăgărăşanului, în prefinanţare

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  (CNAIR) SA, în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru elaborarea documentației tehnico economice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru TRANSFĂGĂRĂȘAN-Transregio în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă, potrivit unui comunicat al CNAIR.

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta economic regiuni deservite de rețeaua rutieră existentă. În cazul de față, pentru drumul național DN 7C, îmbunătățirea infrastructurii existente va deveni un „motor” pentru dezvoltarea economică și se va axa pe dezvoltarea ramurei economice turism, ramură economică dezvoltată cel mai mult în zona de influență a proiectului.

Prin acest proiect se va elabora studiul de fezabilitate, se va realiza expertiza tehnică pentru toate elementele infrastructurii de transport: drum, lucrări de artă (poduri, pasaje, viaducte, tuneluri), polate/copertine, consolidari, ziduri de sprijin, etc. De asemenea, finanţarea va acoperi elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; asistența tehnică acordată în elaborarea și aprobarea cererii de finanțare; pregătirea documentației de atribuire a contractului de execuție lucrări și asigurarea asistenței tehnice în perioada derulării procedurilor de licitații pentru execuție lucrări, precum şi asistența tehnică pe parcursul execuției până la recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea totală a  proiectului este de 6.164.795,96 lei (inclusiv TVA) si va fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-3.926.549,20 lei, 25% contribuția proprie-1.308.849,73 lei, restul de 929.397,03 lei reprezentând TVA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email