Realizările administraţiei locale la doi ani de mandat

Administraţia locală împlineşte în aceste zile doi ani de mandat. Practic, a ajuns la jumătatea drumului pe care cetăţenii i l-au întins în faţă pentru patru ani. Am solicitat un raport de activitate al primarului şi al administraţiei sale în această primă jumătate a mandatului, şi am primit lista de mai jos. Multe dintre proiecte şi lucrări sunt în faza de studiu de fezabilitate sau în diverse alte stadii ale întocmirii documentaţiilor de avizare a lucrărilor. Iată lista lucrărilor publice de la Curtea de Argeş din ultimii doi ani.

„Amenajare sală gimnastică Şcoala Gimnazială „Regina Maria” (Fonduri alocate de la bugetul local 300.000 lei)

-Loc de joacă pentru copii, zona Stadion (Buget local 520.000 lei)

-Pentru refacerea drumurilor afectate de calamitări naturale s-a obţinut suma 6.063.000 lei, de la Guvernul României, prin Hotărârea nr. 177/04.2018, pentru Refacere strada Buşaga, punctul nr. 68 – sumă alocată 235.000 lei, Plopiş, punct Olteanu – 1.000.000 lei, Plopiş punctul nr. 21 – 1.845.000 lei, Strada Valea Doamnei, punctul nr, 59 A – 2.175.000 lei, Strada Făgetului, punctul Pănoiu – 808.000 lei

-Staţie de tratare cu treaptă mecanică, biologică şi terţiară şi instalaţie de primire vidanjă – 4.870.000 lei, din care 4.770.000 lei din bugetul de stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 100.000 din buget local

-Canalizare menajeră străzile Cuza Vodă, Locotent Pavelescu, Progresului, Valea Danului şi Fântânele (Suma alocată: 1.850.000 lei, fonduri de la bugetul local)

-Canalizare pluvială, zona Stadion (100.000 lei fonduri alocate de la bugetul local)

-Reabilitare reţea de apă strada Valea Iaşului (Fonduri de la bugetul local – 200.000 lei)

-Reabilitare reţea de apă strada Episcop Ghenadie (Suma alocată: 40.000 lei, fonduri de la bugetul local)

-Reabilitare staţie de filtrare – pompare Cerbureni (Fonduri: 150.000 lei, de la bugetul local)

-Consolidare maluri pârâu Valea Doamnei pentru prevenirea inundaţiilor (Sumă: 108.000 lei, de la bugetul local)

-Eficienţa energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în mun. Curtea de Argeş (Fonduri alocate de la bugetul local: 130.000 lei)

-Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil şi durabil în mun. Curtea de Argeş (Fonduri alocate: 508.000 lei)

-Plan parcelare tarlale împroprietărire Obştea Moşnenilor Argeşeni (Fonduri alocate: 50.000 lei)

-Grădiniţă cu program Prelungit (Fonduri obţinute: 3.038.000 lei, de la Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice, prin PNDL II, buget local 180.000 lei. În 2018 este alocată suma de 936.000 lei)

-Înfiinţare creşă în mun. Curtea de Argeş (Fonduri obţinute: 2.284.000 lei, de la Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice, prin PNDL II, 300.000 lei fonduri din bugetul local. În 2018 avem alocată suma 700.000 lei buget de stat, şi 300.000 lei buget local)

-Creşterea eficienţei energetice a Spitalului Muncipal Curtea de Argeş (Suma de 344.000 lei a fost alocată de la bugetul local pentru realizarea documentaţiei necesare depunerii cererii de finanţare, urmează semnarea contractului. Valoarea totală a proiectului este de 17.583.789,18 lei, contribuţie proprie 2.838.044,16 lei)

-Consolidare teren Valea Doamnei, nr. 59, 59 A (Fonduri alocate de la bugetul local: 100.000 lei)

-Bloc locuinţe sociale, zona Confecţii (Fonduri alocate de la buget local 155.000 lei)

-Bloc Locuinţe ANL, strada Cuza Vodă (Buget local – 196.000 lei pentru realizare documentaţie în vederea predării către ANL a terenului liber de sarcini pentru construcţie)

-Bloc locuinţe de serviciu ANL, strada 1 Decembrie 1918 (Fonduri alocate de la bugetul local – 150.000 lei, pentru realizare documentaţie, în vederea predării către ANL a terenului liber de sarcini pentru construcţie)

-Consolidare teren strada Rozelor (Fonduri alocate de la bugetul local: 2.000.000 lei)

-Reabilitare drum, strada Valea Iaşului (Fonduri alocate de la bugetul local: 2.000.000 lei)

-Complex de nataţie (Fonduri alocate de la bugetul local: 3.800.000 lei)

-Reabilitare pod peste Valea lui Gan (Fonduri de la bugetul local: 500.000 lei)

-Reabilitare pod peste Valea Iaşului (Fonduri alocate de la bugetul local: 400.000 lei)

-Modernizare Cămin strada 1 Decembrie 1918 în vederea înfiinţării unui adăpost de noapte pentru persoane fără adăpost (Fonduri alocate de la bugetul local – 30.000 lei, ordonator de credite Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş)

-Instalaţie sonorizare Seminarul Teologic Ortodox „Neagoe Vodă Basarab” (Buget local: 40.000 lei)

-Sirenă electronică de alarmare publică (Fonduri buget local 46.000 lei, achiziţie ce se va realiza în trimestrul IV)

-Ciocan demolator pentru S.P.G.C. (Fonduri de la bugetul local 10.000 lei)

-Panou de afişaj stradal (Suma buget local 9.000 lei)

-Reabilitare clădire Primăria Curtea de Argeş (Buget local: 50.000 lei)

-Hidranţi supraterani (Fonduri de la bugetul local: 15.000 lei)

-Actualizare Registrul Local al Spaţiilor Verzi din mun. Curtea de Argeş (Fonduri de la bugetul local: 42.000 lei)

-Reactualizare P.U.G. (Fonduri de la bugetul local 10.000 lei)

-Aplicaţia City App (Fonduri de la bugetul local 32.130 lei)

-Sirena eletronică de alarmare publică (Fonduri de la bugetul local – 53.550 lei buget local)

-Strategie de Dezvoltare Locală a Mun. Curtea de Argeş (Fonduri de la bugetul local – 83.300 lei)

-Studiu de fezabilitate pentru canalizare menajeră străzile Locotenent Pavelescu, Cuza Vodă, Progresului, Valea Danului (Fonduri de la bugetul local: 94.010 lei)

-Tocător crengi S.P.G.C. (Fonduri de la bugetul local: 100.000 lei)

-Reabilitare suprafaţă teren de sport Liceul Tehnologic Auto (Fonduri alocate de la bugetul local: 350.000 lei)

-Reabilitare clădire centrală termică la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” (Fonduri de la bugetul local: 50.000 lei)

-Cabină de pază la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” (Fonduri de la bugetul local: 5.000 lei)

-Încărcător multifuncţional cu accesorii, S.P.G.C. (Fonduri de la bugetul local: 400.000 lei)

-Reţea de apă pe strada Magnoliei (Fonduri de la bugetul local: 42.255 lei)”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email