Raportul primarului pe 2020 – cum s-au cheltuit banii

Primarul Constantin Panţurescu a publicat de curând raportul de activitate pe anul trecut. Documentul, de câteva sute de pagini, este o radiografie a activităţii compartimentelor şi departamentelor din Primărie, plus raportul Direcţiei de Asistenţă Socială.

Un capitol important al raportului primarului este cel în care se vorbeşte despre activitatea Direcţiei Economice din Primărie.

Astfel, cheltuielile  bugetului  local efectuate în anul 2020, în suma de 66.399.717 lei, sunt structurate pe două secțiuni de finanțare – Secțiunea de funcționare, care asigură finanțarea cheltuielilor curente,  și Secțiunea de dezvoltare, care asigură finanțarea cheltuielilor de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.

Cheltuielile pentru funcţionarea instituţiilor

Pentru Secțiunea de funcționare, cheltuielile efectuate în anul 2020 sunt în suma de 39.117.502 lei, reprezintă 58,91% din total, și se compun din :

-Cheltuieli de personal,  în suma de 18.887.189 lei, care reprezintă salariile aferente persoanelor angajate în aparatul propriu al consiliului local, în serviciile publice și în instituțiile publice de subordonare sau coordonare  locală pentru funcționarii publici și personalul încadrat cu contract de muncă. La cheltuielile cu salariile se adaugă contribuțiile aferente (contribuții asigurări sociale, asigurări de șomaj, asigurări de sănătate, accidente de munca și boli profesionale, concedii și indemnizații). Cheltuielile de personal realizate în anul 2020 reprezintă 48,28% din totalul cheltuielilor de funcționare derulate prin bugetul local al Municipiului Curtea de Argeș.

-Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 13.087.788 lei, reprezintă 33,45% din totalul cheltuielilor de funcționare efectuate în anul 2020 și cuprind: bunuri și servicii, reparații curente; hrană pentru angajaţi; bunuri de natura obiectelor de inventar; deplasări în ţară şi în străinătate; cărți, publicații și materiale documentare; pregătire profesională; protecția muncii; cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea interesului statului, potrivit dispozițiilor legale; alte cheltuieli cu bunuri și servicii .

-Transferuri intre unități ale administrației publice în suma de 3.115.988 lei reprezintă 7,96% din totalul cheltuielilor de funcționare efectuate în anul 2020 și reprezintă sume alocate din bugetul local în completarea veniturilor proprii pentru Muzeul municipal, Centrul de Cultura și Arte „George Topîrceanu”, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, precum şi pentru Spitalul Municipal.

-Cheltuieli cu asistenţa socială în suma de 3.867.997, reprezintă 9,88 % din cheltuielile de funcționare, şi cuprind: drepturile acordate  asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav; ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili lichizi; transportul gratuit pentru unele categorii de persoane; ajutoare de urgenta acordate în baza prevederilor legale; precum și pentru stimulentele acordate de consiliul local familiilor care au împlinit 50 ani de la căsătorie.

-Alte cheltuieli în suma de 184.729 lei , care reprezintă transportul copiilor cu handicap din cadrul Fundației Hand Rom, cotizația achitată unor asocieri în care consiliul local este parte și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email