Raportul de activitate al primarului pentru 2020 – „Activitatea administrației locale s-a desfășurat cu scopul limitării răspândirii noului coronavirus”

Raportul de activitate al primarului municipiului Curtea de Argeş  pe  anul 2020 a fost publicat zilele trecute pe site-ul Primăriei. Conform acestuia, documentul  „conține informații privind activitatea aparatului de specialitate al Primarului și a serviciilor publice din subordine”, iar „datele prezentate în raport pot oferi o imagine generala asupra activității acestora”.

„În anul 2020 atenția a fost îndreptată către Pandemia de COVID-19 ce a avut un impact fară precedent asupra tuturor, generând incertitudine, perturbarea întregii activități socio-umane, teama și chiar panica. De aceea activitatea administrației publice locale s-a desfășurat cu scopul limitării răspândirii noului coronavirus, precum și pentru protejarea vieții și sănătății cetățenilor municipiului.  S-au aplicat și respectat toate hotărârile luate la nivel de oraș, județ și ţară în ceea ce privește prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, se arată în raport.

102 de hotărâri locale adoptate

„O atribuție importantă a întregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor de acte normative adoptate sau emise de autoritățile locale, precum și susținerea materialelor în plenul ședințelor de consiliu local”, mai scrie primarul Constantin Panţurescu în raportul său. În anul 2020 au fost adoptate un număr de 102  Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Curtea  de Argeș. De asemenea s-au emis un număr de 998 dispoziţiii cu caracter nominal sau general.

„Acțiunile întreprinse în anul 2020 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera admnistratiei publice locale, respectiv investiții de interes local, asistenţă sociala, educație, sănătate, cultură, tineret, sport, protecția mediului, dezvoltare urbană, evidenţa populației, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii de utilitate publică, activități de administrație social-comunitară”, precizează documentul citat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email