Raportul Curţii de Conturi la Curtea de Argeş

Curtea de Conturi a dat publicităţii săptămâna trecută raportul asupra finanţelor publice locale pe anul 2016. La Primăria Curtea de Argeş auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale  a municipiului (UATM) s-a făcut în perioada 04.09.2017 – 29.09.2017. Primele concluzii ale raportului sunt că „nu au fost stabilite și încasate, în totalitate, la bugetul local, taxele rezultate din regularizarea valorii autorizațiilor de construire cu termen de valabilitate expirat în anul 2016”. Apoi, inspectorii au mai constatat că „nu au fost stabilite și înregistrate în evidențele fiscale și contabile ale entității auditate și implicit nu au fost urmărite la încasare, venituri fiscale reprezentând impozit pe clădiri datorat bugetului local al UATM Curtea de Argeș pentru anul 2016 de către SC AGROTIN SRL în valoare de 36.526 lei și majorări de întârziere în sumă de 3.013 lei”. De asemenea, nu s-au parcurs toate etapele executării silite, fapt ce a condus ca la data de 31.12.2016 să se înregistreze o rămăşiţă, de încasat la bugetul local, în sumă totală de 14.831.124 lei, aferentă unui număr de 3041 debitori (2876 de persoane fizice şi 165 persoane juridice).

402.534 de lei de încasat de la unii dintre proprietarii de baruri

Unii dintre proprietarii de restaurante au de dat bani administraţiei locale, pentru că „nu a fost calculată, evidenţiată şi urmărită la încasare taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru un număr de 198 de persoane a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive”, conform sursei citate. În timpul misiunii de audit funcţionarii din Primărie au identificat contribuabilii de pe raza municipiului Curtea de Argeș a căror activitate a fost menţionată mai sus şi au luat măsuri operative de calcul a acestor taxe, stabilindu-se venituri suplimentare estimate în sumă totală de 402.534 lei, din care 353.100 lei debite şi 49.434 lei majorări de întârziere aferente.

 „Nu a fost stabilită, evidențiată și încasată taxa de foraj datorată pentru eliberarea autorizației de foraj, deși pe raza municipiului Curtea de Argeș operează un agent economic ce desfășoară activitate de foraj sondă de gaze”, au mai stabilit cei de la Curtea de Conturi.

„Exploatarea păşunilor s-a făcut ilegal”

„În anul 2016, exploatarea pășunilor aparținând domeniului public al Municipiului Curtea de Argeș s-a efectuat cu eludarea cadrului legal aplicabil, respectiv prin încheierea unor contracte de pășunat sau prin învoirea la pășunat a animalelor, contra unei taxe de pășunat la hectar, respectiv pe animal, contrar prevederilor legale potrivit cărora, pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul public al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, ceea ce a condus la diminuarea semnificativă a veniturilor cuvenite bugetului local.  Valoarea estimativă a abaterii a fost determinată în timpul misiunii de audit, pentru eșantionul verificat, la nivelul sumei de 117.185 lei, reprezentând venituri suplimentare nestabilite, neînregistrate și neurmărite la încasare pentru darea în administrare a pășunilor alpine în baza contractelor de pășunat”, precizează raportul. Inspectorii au mai precizat că „nu au fost urmărite şi încasate în cadrul termenului legal de prescripţie creanţe bugetare în sumă de 41.107 lei, reprezentând venituri din chirii, majorări de întârziere și cheltuieli de judecată, cuvenite în baza unor sentințe judecătorești definitive și irevocabile”.

Cumpărări directe cu nerespectarea legii

Nici achiziţiile publice realizate în perioada iunie-decembrie 2016 nu au fost efectuate, în toate cazurile, cu respectarea legale, Curtea de Conturi constatând  mai multe  deficiențe în cazul achizițiilor directe:

– nu au fost întocmite documente privind determinarea valorii estimate;

– nu a fost efectuată consultarea catalogului electronic publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP);

– nu a fost întocmită notă justificativă în cazurile în care achizițiile publice nu s-au realizat prin SEAP.

Măsurile dispuse și recomandările făcute

Măsurile pe care Curtea de Conturi le-a dispus au fost „urmărirea încasării veniturilor fiscale stabilite suplimentar în timpul misiunii de audit la nivelul sumei totale de 39.539 lei din care 36.526 lei reprezintă impozit pe clădiri datorat bugetului local de către SC AGROTIN SRL și 3.013 lei reprezintă majorări de întârziere, care vor fi actualizate până la data încasării integrale a debitelor”,  „stabilirea și urmărirea încasării veniturilor suplimentare, estimate în timpul misiunii de audit, la nivelul sumei totale de lei reprezentând taxă privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de alimentaţie publică în sumă de 353.100 şi majorări de întârziere aferente în cuantum de 49.434 lei, care vor fi actualizate până la data încasării integrale a debitului”, „stabilirea și urmărirea încasării veniturilor suplimentare provenind din exploatarea pajiștilor permanente aparținând domeniului public al UATM Curtea de Argeș, estimate pentru eșantionul de operațiuni verificat în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 117.185 lei”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email