PUNCT DE VEDERE AL SC AQUATERM SA: Delegarea serviciului de apă şi canalizare către un alt operator încalcă legea

ARGUMENTE
Există contract perfect legal
Având în vedere prevederile Legii 51/2006, ale OUG 54/2006 şi HCL 53/2014, bunurile care fac obiectul serviciilor comunitare de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate din municipiul Curtea de Argeş au fost concesionate prin atribuire directă către SC Aquaterm AG 98 SA pe o perioadă până la finalizarea privatizării societăţii, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 54 din 2014.
SC Aquaterm AG 98 SA deţine toate avizele şi autorizaţiile necesare emise de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului, Apele Române, Biroul Român de Metrologie Legală, deţine licenţă emisă de ANRSC pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, este singurul operator din judeţ care deţine licenţă emisă de Agenţia Naţională de Resurse Minerale pentru exploatarea apei minerale sulfuroase, are laboratorul de analize de la staţia de tratare de la Cerbureni înregistrat la Ministerul Sănătăţii, deţine certificate ISO 9001 – calitate, 14..1 – mediu şi 18000 – sănătate.
Delegarea serviciului de apă şi canalizare către un alt operator încalcă prevederile legale deoarece acest serviciu a fost atribuit direct de Consiliul Local către SC Aquaterm AG 98 SA şi în acest sens există contract de concesiune încheiat cu SC Aquaterm AG 98 SA la data de 03.06.2014. În cazul încetării contractului de concesiune cu SC Aquaterm AG 98 SA, care se poate realiza numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti, conform prevederilor contractuale, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către alt operator, acesta va putea investi numai în reţelele cu apă, reţelele de canalizare şi în staţia de epurare, nu şi în staţia de captare Oeşti şi tratare Cerbureni, acestea fiind în patrimoniul Consiliului Judeţean, ceea ce nu va duce la creşterea calităţii apei potabile.
În cazul delegării gestiunii către un alt operator, SC Aquaterm AG 98 SA va trebui să-şi desfăşoare activitatea de captare şi tratare apă, având contract de administrare cu Consiliul Judeţean Argeş pentru staţia de captare Oeşti şi staţia de tratare Cerbureni, care sunt în patrimoniul Consiliului Judeţean Argeş.
Conform Legii 521/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, contractul de concesiune nu poate fi încheiat cu un alt operator, existând deja un contract încheiat cu SC Aquaterm SA. Legea prevede că se urmăreşte „descentralizarea serviciilor de utilităţi publice şi consolidarea autonomiei locale”. Conform art. 22, alin.5, „se interzic orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilităţi publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa serviciilor de utilităţi publice”.
Ce prevede contractul
Contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local Curtea de Argeş şi SC Aquaterm SA a fost atribuit în baza art.29 alin.7 şi art.31 din Legea 51/2006, care prevăd –
„(…) cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a operatorului cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale (…)”. De asemenea, Legea prevede că „(…)Contractul de delegare a gestiunii serviciilor se atribuie direct operatorilor cu statut de societăţi (…)şi cu capital integral al unităţilor administrativ teritoriale înfiinţaţi prin reorganizare pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor autonome de interes local (…)care au avut în administrare şi în exploatare bunuri, activităţi ori servicii de utilităţi publice”, aşa cum este cazul SC Aquaterm SA. Potrivit art. 34, „operatorii subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale (…) cu capital al unităţilor administrativ teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu pot fi privatizaţi, nu pot atribui managementul unor entităţi private şi nu se pot asocia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii”.
De asemenea, în contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local Curtea de Argeş şi SC Aquaterm SA se precizează că „concendentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contract”, „concendentul nu are dreptul să modifice unilateral contractul de concesiune, în afara cazurilor prevăzute expres de lege”.
Referitor la modernizarea şi retehnologizarea staţiei de epurare există deja trei studii făcute de firme din Târgu Mureş şi Bucureşti.
Mai mult decât atât, la Ministerul Dezvoltării Regionale este depusă solicitarea de includere în Programul naţional de dezvoltare locală obiectivul „Înfiinţarea staţiei de epurare cu treaptă mecanică, biologică şi terţiară şi a instalaţiei de primire vidanjă în municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş”din cadrul subprogramului „Reglementarea urbană a municipiilor şi oraşelor”, în valoare totală de 23.769.553 lei.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 77/5.08.2014 s-a aprobat Studiul de fezabilitate „Înfiinţarea staţiei de epurare cu treaptă mecanică, biologică şi terţiară şi a instalaţiei de primire vidanjă în municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş” pentru care s-a achitat deja suma necesară.
Pentru modernizarea reţelelor de apă şi de canalizare, precum şi a staţiei de epurare, Consiliul Local poate aproba o cotă de dezvoltare în tariful actual, sumă care va fi la dispoziţia Consiliului Local.
În prezent, Consiliul Local deţine controlul 100% asupra SC Aquaterm SA, iar în cazul delegării serviciului către un alt operator, Consiliul Local va deţine controlul de aproximativ 0,2% asupra operatorului respectiv.
CINE ESTE RAJA CONSTANŢA
Disponibilizează o treime din personal
Operatorul de servicii de apă RAJA Constanţa va disponibiliza aproximativ 700-750 de salariaţi, reprezentând 30-33% din personalul companiei, potrivit unei hotărâri AGA din luna septembrie, conform ediţiei de vineri a Ziarului Financiar.
“Se ia act de informarea cu privire la stadiul implementării programului privind restructurarea de personal şi se aprobă continuarea şi aplicarea procedurilor legale în vederea reorganizării companiei prin redimensionarea şi restructurarea unui număr de posturi care să permită încadrarea cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare, într-un procent cuprins între 30-33% (ceea ce va reprezenta concedierea a aproximativ 700-750 de angajaţi)”, se arată în hotărârea acţionarilor RAJA.
RAJA este controlată de Consiliul Judeţean Constanţa, care deţine 97% din acţiuni.
AGA a mai aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2015 şi obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă pentru anul viitor pentru administratori, director general şi director general adjunct.
De asemenea, acţionarii societăţii au aprobat încheierea unui contract de asigurare civilă profesională, anual, până la terminarea mandatului, pentru administratorii executivi (director general şi director general adjunct) şi administratorii neexecutivi în sumă asigurată maximă de 5 milioane de euro pe eveniment, conform zf.ro.
La Borcea, apa mai scumpă decât la Călăraşi. Probleme şi la Buftea şi Feteşti
În comuna Borcea apa este mai scumpă decât la Călăraşi, preţul apei fiind impus de aceeaşi RAJA Constanţa. Aici, un metru cub de apă, doar, nu şi de canal, costă 5,2 lei, potrivit presei locale. Cetăţenii şi primarul îşi doresc rezilierea contractului cu societatea constănţeană, contract care le-a adus doar necazuri, conform aceleiaşi surse. Probleme similare cu apa au fost şi la Buftea şi la Feteşti. La începutul acestei luni, consilierii locali PSD din oraşul Feteşti au ameninţat public că vor face «demersurile legale» pentru desfiinţarea contractului încheiat cu operatorul de apă RAJA SA Constanţa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email