Proporţiile jafului la Aquaterm

Bani în plus pe concediu, telefoane performante, studii, mese de protocol, toate s-au plătit din banii argeşenilor

 

Societatea care furnizează utilităţile la Curtea de Argeş, Aquaterm SA, societatea al cărei unic acţionar este Consiliul Local, a fost supusă unui audit în ultimele trei săptămâni. Controlul a început după ce fostului administrator Ion Bolovan i-a încetat mandatul, iar Adunarea Generală a Acţionarilor a numit un alt administrator provizoriu, pe Gabriel Nastea. Rezultatele auditului arată proporţiile jafului la Aquaterm doar din ultimele trei luni.

Prima observaţie a auditorului este că „nu se poate determina dacă s-au îndeplinit obiectivul şi criteriile de performanţă încredinţate administratorului Ion Bolovan, implicit dacă drepturile salariale încasate de directorul general pe durata derulării contractului de mandat sunt legal cuvenite sau nu (…)  pentru că (…) Consiliul Local nu deţine o copie a contractului de mandat iar Adunarea Generală a Acţionarilor (Consiliul Local) a aprobat bilanţul anual, contul de profit şi pierderi, a acordat descărcare de gestiune în baza unui raport al administratorului întocmit în afara unor criterii de performanţă”.

Din punct de vedere al plăţilor făcute din fonduri publice s-au constatat mai multe deficienţe, cum ar fi – întocmirea necorespunzătoare a documentelor justificative pentru cheltuielile cu combustibilul, în primele trei luni ale acestui an Ion Bolovan a luat „drepturi salariale necuvenite”, dar şi bani pe concediu mai mulţi decât avea dreptul, iar consilierul juridic şi-a plătit masteratul cu bani de la Aquaterm. Auditorul scrie negru pe alb că „răspunderea revine administratorului”.

Din analiza modului de organizare şi conducere a evidenţelor contabile au reieşit de asemenea mai multe abateri. Astfel, în urma controlului a rezultat, spre exemplu, că nu toate materialele sunt consumate efectiv în aceeaşi lună, dar s-au tot cumpărat. Consecinţele modului de organizare şi conducere a evidenţelor contabile sunt „deţinerea de elemente de natura activelor fără a fi înregistrate în contabilitate” şi „denaturarea situaţiilor financiare periodice”. S-a mai constatat că au fost casate mai multe bunuri dar nu există documente justificative, iar răspunderea pentru toate acestea îi aparţine tot administratorului. Opinia auditorului este că „procesul de administrare şi gestionare a activităţii Aquaterm încredinţat prin mandat direcprului general este parţial conform”.

Bolovan trebuie să restituie o sută de milioane, Răzvan Bădescu, 16

Conform documentelor, Ion Bolovan trebuie să restituie 9301 lei, bani pe care i-a încasat nejustificat pentru concediu de odihnă, iar juristul Răzvan Bădescu 1604 lei, taxă de studii. Mare parte din sume au fost deja restituite, iar cei doi au primit chitanţe pentru ele. Şi protocolul a fost baban în ultimele luni, mesele de 17 milioane sau cafeaua şi apa minerală reprezentând sume importante. Mai mult, în februarie, directorul şi-a tras un Samsung Galaxy S7 Edge, în valoare de 3000 de lei. Toate, pe banii argeşenilor consumatori de apă.

Cu toate acestea, nu se va face nicio plângere penală după audit, am aflat de la directorul Gabriel Nastea, iar Consiliul Local va fi înştiinţat cu privire la ce au găsit auditorii la Aquaterm la şedinţa ordinară a lunii aprilie.

Gabriel Nastea are mandat provozoriu pe şase luni, perioadă insuficientă pentru a lua măsuri drastice cu societatea şi a o restructura din temelii. De altfel, administraţia locală s-a declarat favorabilă ideii de a adera la o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Pasul următor ar fi delegarea directă a serviciului de apă canal unui operator regional care face parte din ADI la care Consiliul Local a aderat, iar cel mai probabil operatorul va fi RAJA Constanţa, societatea cu care Consiliul local a mai avut discuţii pe această temă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email