Proiectul „marii asfaltări” a primit o corecţie financiară de 25%

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Curtea de Argeş  a lansat pe 14 aprilie 2011 proiectul „Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de Argeş”, proiect cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.  Valoarea totală a proiectului a fost de 47.649.554,76 lei, dintre care valoarea totală eligibilă de 37.955.187,00 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile a fost de 9.001.007.76 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA a fost de 693.360,00 lei. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat asigurarea unei infrastructuri de transport locale moderne şi durabile în cartierele Marina Poştei, Noapteş, Cartier Est Valea Sasului-Groape, în vederea îmbunătăţirii gradului de atractivitate şi accesibilitate precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sistematică a economiei municipiului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii”. Rezultatele directe aşteptate în urma implementării proiectului constau în: o expertiză tehnică realizată, un studiu de trafic realizat, o documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, un proiect tehnic, 44 străzi modernizate cu un total de 33,714 kilometri de drum reabilitaţi. Proiectul a fost împlementat pe o perioadă de 36 de luni, iar la sfârşitul lui 2015 s-a încheiat. În această perioadă se  programează recepţiile finale, iar dacă mai rămâne câte ceva de făcut, se vor face în primăvară.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a făcut verificări şi a decis să aplice o corecţie de 25%  sumelor cheltuite în proiect. „Corecţia a fost aplicată degeaba”, ne-a spus secretarul municipiului, juristul Radu Chirca, iar primarul Nicolae Diaconu e de aceeaşi părere. „A fost o chestiune minoră din cauza căreia au aplicat corecţia maximă, de 25%. Noi am contestat-o şi am câştigat la o primă instanţă, la Curtea de Apel Bucureşti”, ne-a spus primarul.

Ce s-a întâmplat de fapt

„Nu a fost o chestiune de procedură”, afirmă Radu Chirca. El spune că „după apariţia anunţului de participare la licitaţia de lucrări s-a făcut la câteva zile o modificare prin care ofertanţii erau obligaţi să angajeze mai multe persoane”. „Noi ne-am angajat prin proiect să creem 162 de locuri de muncă şi asta am scris acolo, era angajamentul nostru prin proiect”, spune primarul Nicolae Diaconu. Din cauza acestei modificări Ministerul a cerut corectarea sumei cu un sfert din ea. Adică Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Curtea de Argeş primeşte cu 25% mai puţini bani decât valoarea proiectului. Suma este extraordinar de mare, iar asta a constatat şi instanţa.

Ce zice instanţa

Soluţia Curţii de Apel Bucureşti a fost următoarea – „Studiind actele şi lucrările dosarului, raportat la obiectul pricinii dedusă judecăţii, ce constă în cererea de suspendare a executării actelor administrative emise de autoritatea publică pârâtă, respectiv Decizia (…) şi Nota de Constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare (…); având în vedere de asemenea şi statutul de autoritate publică al reclamantei şi faptul că suma supusă executării silite este una foarte mare, reduce cuantumul fixat iniţial la suma de 10.000 lei şi stabileşte, (…). în sarcina reclamantei, cauţiunea în cuantum de 5.000 RON”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email