Proiect în valoare de 12,47 milioane de lei pentru dotarea școlilor din Curtea de Argeș

Consiliul Local Curtea de Argeș va aproba, sau nu, joi, la ședința ordinară a lunii septembrie, un proiect de hotărâre referitor la „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Conform hotărârii, valoarea totală a proiectului este de 12.475.905,05 lei (inclusiv TVA), din care 12.385.905,05 lei inclusiv TVA (valoare eligibilă PNRR fără TVA 10.408.323,53 lei și TVA eligibilă 1.977.581,52 lei) și 90.000,00 lei (inclusiv TVA) neeligibil. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul local.

„Municipiul Curtea de Argeș deține un număr semnificativ de unități de învățământ preuniversitar, care sunt fundamentale pentru dezvoltarea comunității noastre. Cu toate acestea, mulți dintre acești elevi și cadre didactice se confruntă cu o lipsă acută de resurse și echipamente adecvate, ceea ce afectează calitatea procesului educațional.

Ce se finanțează

Principalele categorii de cheltuieli legate de proiect includ achiziția de mobilier nou și modern pentru sălile de clasă, birouri ale cadrelor didactice și spații comune din unitățile de învățământ, achiziționarea  de  materiale  didactice,  manuale și  echipamente suplimentare pentru susținerea procesului de învățare, instalarea echipamentelor digitale, inclusiv calculatoare, table interactive, și acces la Internet de înalta viteză în toate unitățile de învățământ.

Cheltuielile legate de proiect cuprind activități eligibile: digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic, laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de Ia toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, inclusiv din rețeaua de învățământ profesional și tehnic (IPT), dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la liceu, și a spațiilor sportive din palate ale copiilor și cluburile sportive, echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogica și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul  apelului (palate  ale  copiilor,  cluburi,  cluburi  sportive,  centre  de psihopedagogică), echiparea atelierelor de practice, inclusiv cu componente digitale specifice domeniului de calificare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email