Proiect de 2,9 milioane de euro pentru copiii cu dizabilităţi

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, va prezenta mâine, la Piteşti, echipa mobilă înfiinţată în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii”. Proiectul, finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, are un buget total de 2,9 milioane de euro. Prin implementarea sa se doreşte întărirea capacităţii autorităţilor publice locale din România în domeniul îngrijirii şi integrării copiilor cu dizabilităţi în familie şi facilitarea accesului acestora şi al familiilor lor la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate. Beneficiarii direcţi ai acestui proiect vor fi copiii cu dizabilităţi îngrijiţi în familie sau care beneficiază de măsura de protecţie specială a plasamentului în reţeaua de asistenţă maternală sau la o persoană.  
O echipă mobilă va acorda susţinere  familiilor care au copii cu probleme
Activităţile derulate în cadrul programului vor viza cu prioritate două componente majore. În primul rând, este vorba de crearea unei echipe mobile pluridisciplinare, formată din specialişti precum logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupaţional, medic pediatru, educator specializat şi asistent social, care să ofere sprijin copiilor cu dizabilităţi, părinţilor acestora şi specialiştilor din comunitatea în care se află copii, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul de recuperare şi formarea membrilor acesteia. Totodată, se va realiza formarea unor categorii de personal, care prin natura profesiei interacţionează permanent cu această categorie de copii. În această categorie intră personalul din cadrul serviciilor de evaluare complexă de la nivelul DGASPC Argeş, personalul medical din secţiile de obstetrică – ginecologie şi secţiile de pediatrie, personalul didactic din grădiniţe şi şcoli gimnaziale, membrii comisiilor interne de evaluare continuă din cadrul unităţilor de învăţământ, precum şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului. Echipa mobilă din Argeş face parte din cele douăzeci de astfel de structuri organizate la nivel naţional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email