Proiect cu finanţare europeană pentru integrarea romilor pe piaţa muncii

Fundaţia „Basarab” din municipiul nostru va implementa, în calitate de partener, proiectul „Prorom – Promovarea accesului pe piaţa muncii prin formare profesională în rândul grupurilor vulnerabile”.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 6, Domeniul de intervenţie 6.2 şi are ca obiectiv general promovarea educaţiei continue în rândul persoanelor ce aparţin unor grupuri vulnerabile. Grupul ţintă al proiectului va fi selectat din regiunile Sud-Munetnia, Sud-vest Oltenia, şi este format din 1.000 de persoane de etnie romă, dintre care 500 de femei, 45 de angajaţi ai administraţiei locale şi 15 ai ONG-urilor în domeniu. Astfel, în cadrul proiectului se vor organiza mai multe cursuri de formare profesională, pentru un număr de 770 de persoane din grupul ţintă, din care 400 de femei, urmând ca minim 75% să fie certificaţi. Proiectul este orientat pe trei direcţii, respectiv nevoile individuale de dezvoltare profesională, informare şi consiliere profesională, individuală şi de grup şi formare profesională. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.055.606,28 lei. „Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 4.146.265,50 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 39.130,01 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului se ridică la 519.210,76 lei”, se precizează în cadrul unui comunicat de presă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email