Program de lucru special la Primărie

1.Începând cu data de 17 martie 2020, programul de lucru cu publicul în cadrul Primăriei Curtea de Argeş se va desfăşura conform următorului calendar:

-Depunerea solicitărilor/documentaţiilor se va realiza în recipiente special amenajate la ghişeele instituţiei, între orele 8,30 – 12,30.

-Eliberarea documentelor se va efectua între orele 8,30 – 12,30 începând cu ziua lucrătoare următoare celei în careau fost depuse solicitările.

-Amenzile şi taxa pentru eliberarea cărţii de identitate se vor achita zilnuc la casieria instituţiei între orele 8,30 – 12,30.

-Întrucât termenul de bonificaţie pentru achitarea impozitelor şi taxelor locales-a prelungit pâna la data de 30.06.2020, în perioada stării de urgenţă impozitele şi taxele locale se vor achita electronic prin portalul ghiseul.ro.

2.Recomandăm cetăţenilor ca depunerea dpcumentelor să se facă şi prin mijloace de comunicare electronică, prin e-mail:primariacurteadearges@yahoo.com, impozite@primariacurteadearges.ro, fax 0248/721107, sau prin poştă.

3. La eliberarea actelor solicitate documentaţia va fi prezentată şi în format hârtie.

4.Se menţine valabilitatea documentelor eliberate care expiră pe perioada stării de urgenţă.

5.Termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor, se dublează.

Primar, Constantin Panţurescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email