Probleme la complexul de nataţie

Complexul de nataţie de la Curtea de Argeş are mai multe probleme, şi va fi dat în funcţiune după remedierea acestora. Din comisia de recepţie la finalul lucrărilor fac parte viceprimarul Gabriel Jubleanu – președinte, Adrian Gherghinoiu, reprezentantul  ISU Argeș, Marin Drăgăniţă, specialist construcții, Constantin Teodorescu, reprezentantul Municipiului Curtea de Argeș. De asemenea, au fost invitaţi la recepţie Iuliana Stoica, proiectant, Cristina Georgescu, arhitect, Ştefan Ștefănescu, manager proiect, Marius Lungescu, responsabil tehnic cu execuția şi Gheorghe Mitrofan, diriginte de șantier. Acesta din urmă este directorul  Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş, dar se vede treaba că a avut timp să se ocupe şi de dirigenţia de şantier pentru complexul de nataţie.

În prima fază a recepției, care s-a desfășurat la sediul Primăriei Curtea de Argeș, s-a predat Cartea Tehnică de către Constructor către Beneficiar şi au fost verificate documentațiile tehnice disponibile. În partea a doua a recepției participanții s-au deplasat la bazin şi au avut mai multe observaţii de făcut.

Care sunt neregulile

Astfel, au fost constatate mai multe probleme. Inspectorul ISU a avut mai multe observaţii – a solicitat o soluție de izolare laterală împotrivă propagării focului între cele două corpuri ale construcției (spațiul de vestiare, dușuri, recepție și spațiul aferent bazinelor) prin prezentarea unei soluții tehnice verificate și transpunerea ei în teren, a cerut rezolvarea închiderii și a accesului la pod, realizarea iluminatului pentru situații de panică şi înlocuirea sticlei de la ușa camerei centralelor termice cu material plin, iar în interiorul incintei a solicitat etanșarea golurilor și consolidarea elementele rețelelor.

Ceilalţi membri ai comisiei de recepţie au solicitat montarea de opritori la ușile interioare, îndepărtarea urmelor de moloz și murdărie de pe gresie și faianță, asigurarea pozării rețelelor electrice interioare prin jgheaburi de protecție închise și asigurate cu capace, repararea instalațiilor de duş defecte și consolidarea acestora, fixarea pişoarelor și a instalațiilor de alimentare cu apă, mascarea chepengurilor de la Camera Tehnică și de la Vasul de Compensare. De asemenea, au cerut să se monteze gresie pe scara de acces în camera centralelor, să fie fixate jgheaburile de evacuare a apei pluviale prin cel puțin două elemente de fixare, remedierea instalaţiilor existente la instalaţiile exterioare. Comisia a mai solicitat să se pună în funcţiune instalația de ventilație și încălzire (arzătorul de gaz metan exterior) urmând a fi făcute probe de funcționare privind respectarea temperaturii și umidității în incinta bazinelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email