Părinţii elevilor care abandonează şcoala vor fi amendaţi


Noua Lege a Educaţiei îi pedepseşte aspru pe părinţii elevilor. Închisoarea sau amenda sunt sancţiunile cele mai grave pe care le poate primi un părinte. Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecvenţei şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu. Astfel, în situaţia în care un elev abandonează şcoala obligatorie părintele va fi cercetat şi amendat contravenţional cu o sumă cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei. Însă, până la amendarea propriu – zisă a părinţilor, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor trebuie să realizeze o metodologie comună prin care să desemneze autoritatea care să constate indiferenţa părinţilor şi care să şi poată aplica amenda. Părinţii elevilor argeşeni s-au arătat de acord cu această prevedere a noii Legi a Educaţiei. „Este foarte bine. Dacă faci un copil trebuie să-ţi asumi responsabilitatea pentru el. Este normal să asiguri copilului toate condiţiile necesare pentru terminarea şcolii. Numai părinţii iresponsabili sau familiile dezorganizate îi neglijează pe copii. E bine că există acum o lege care îi pedepseşte”, a spus Adriana Moncea, din Curtea de Argeş. De asemenea, statul sprijină dreptul la educaţie permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, fiecărui copil cetăţean român la naşterea acestuia. Suma este acordată în scop educaţional, în beneficiul titularului, din bugetul de stat prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Copilul titular – singurul care poate retrage bani din contul pentru educaţie

Suma se depune într-un cont de depozit, numit cont pentru educaţie permanentă, deschis la Trezoreria statului pe numele copilului de oricare dintre părinţii fireşti, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de naştere. Şi părinţii copilului pot direcţiona în contul pentru educaţie un indice de până la 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii, în condiţiile legii, şi pot depune sume în acest cont. Copilul titular este singura persoană care poate retrage sume din contul pentru educaţie permanentă începând cu vârsta de 14 ani şi cu acordul expres, după caz, al părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal. Sumele se utilizează pentru achiziţia de tehnică de calcul, programe de calculator, fond documentar, precum şi pentru finanţarea studiilor copilului titular. Potrivit prevederilor Legii Educaţiei, retragerea sumelor şi utilizarea acestora în alt scop decât cel stabilit de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email