Primăria a semnat contractul de finanţare pentru un nou proiect

Primăria a semnat marţi contractul de finanţare pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Curtea de Argeş, prin implementarea sistemelor integrate de management”. Proiectul are o valoare de 372 000 lei, un termen de implementare de 18 luni şi vizează „creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice prin implementarea unui sistem de management integrat în municipiul Curtea de Argeş”. La sfârşitul proiectului, funcţionarii publici şcoliţi pe bani europeni vor fi mai amabili, iar serviciile oferite, profesioniste.  De asemenea, „prin acest proiect se urmăreşte creşterea capacităţii administrative şi modernizarea Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş. Implementarea acestui sistem integrat de management va conduce la reducerea costurilor, o mai bună utilizare a resurselor umane, logistice, financiare, de care dispune autoritatea, creşterea performanţelor angajaţilor săi prin instruirea acestora în domeniul managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, cunoaşterea de către aceştia a politicii instituţiei, procedurilor de lucru instituite prin manualul calităţii, creşterea gradului de responsabilizare a funcţionarilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, debirocratizarea prin implementarea unui sistem de management al documentelor”, conform datelor furnizate de primărie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email