Primarul, vicele şi consilierii de la Băiculeşti, urmăriţi penal pentru abuz în funcţie

„Din păcate administrația publică este ceea ce este, un monstru compus din mulți funcționari indolenți, de foarte multe ori incompetenți. Pentru a avea o șansă să răzbim împotriva acestor pahiderme, trebuie să ne înarmăm cu răbdare, cu o minimă cunoaștere a legilor și cu câteva exemple”, scrie Simona Niculescu, din Băiculeşti. Un astfel de exemplu este cel al drumului de la Valea Brazilor, pe care administraţia nu vrea să-l repare iar din acest motiv primarul viceprimarul şi consilierii locali sunt urmăriţi penal pentru abuz în funcţie, după cum ne-a spus Simona Niculescu ieri.
Simona Niculescu s-a mutat în Băiculeşti în urmă cu trei ani. Voia să locuiască la ţară, i-au plăcut locul şi sentimentul că se simţea acasă. Revenea în ţară după mai bine de 30 de ani trăiţi la Paris. A luptat şi luptă cu autorităţile locale din dorinţa de a beneficia de drepturile pe care le are în calitate de cetăţean. Prima problemă, un drum, a cărui poveste o spune ea însăşi.
Copil de 4 ani sinistrat
„Pe 13 februarie 2013, după nenumărate convorbiri telefonice cu personalul Primăriei Băiculești (primar, consilier), am adresat o SOMAȚIE primăriei Băiculești, prin care puneam în vedere obligația administrației publice să întrețină drumurile în stare tehnică corespunzătoare. La acea dată drumul era aproape impracticabil, utilajul pentru deszăpezire nu onora cu prezența decât extrem de rar drumul nostru (…). Am fost de altminteri în imposibilitatea de a mă întoarce la domiciliu după ce am fost cu soțul meu la cumpărături în Curtea de Argeș, fiind nevoită să las copilul în vârstă de 4 ani în grija vecinului nostru timp de 5 zile.
Luni 18 februarie 2013, la ora 07,30, executorul judecătoresc Vasile IORDACHE a întocmit la cererea mea și în aplicarea art. 364 Cod de Procedură Civilă un constat al stării de fapt al drumului ce deservește locuința noastră, consemnând și declarațiile vecinilor ce folosesc același drum.
Acest constat avea, conform dispozițiilor legale, puterea doveditoare a înscrisului autentic. Mai avea meritul de a constata că : „Pentru un autovehicul de capacitate mare este imposibil a se urca, ÎN CAZUL UNEI INTERVENȚII A POMPIERILOR, A SALVĂRII sau pentru transportul unor materiale grele.”
Primăria, chemată în judecată pentru drum
„Pe data de 19 februarie 2013 am formulat, pentru lipsa de acces pe un drum public la proprietatea mea din județul Argeș, o cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei BĂICULEȘTI și alții cu obiect „obligația de a face”, pentru o cauză EXTREM de urgentă (drum impracticabil conform constatului executorului judecătoresc).(…)
 Pe data de 19 noiembrie 2013 am obținut PRIMA decizie la Contencios Administrativ care obligă un consiliu local să facă ceea pentru ce a fost ales și plătit : “pârâtul Consiliul Local al com. Băiculești, pe care îl obligă să adopte în termen de 10 zile o hotărâre în care să prevadă MĂSURI URGENTE pentru reabilitarea drumului local din satul Valea Brazilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget și modalitatea de încredințare a lucrării.” Hotărâre definitivă și irevocabilă.
Urmare directă a neexecutării în termen legal a obligațiilor de reabilitare a drumului, după   fenomenele meteorologice din primăvară s-a produs pe domeniul nostru o importantă alunecare de teren, distrugând împrejmuirea și punând la pământ peste 40 de arbori adulți. Casa principală precum și restul gospodăriei erau și mai sunt în pericol deoarece alunecarea produsă în partea inferioară a terenului se poate extinde în orice moment la partea superioară, terenul fiind în pantă destul de pronunțată. Am depus în acest sens o plângere la ISU Argeș pe data de 27/06/2014, urmarea căreia s-a deplasat o comisie ISU pentru a constata sinistrul intervenit pe data de 11/07/2014.
Consiliul Local, executat silit
Constatând indolența pârâților din administrație, am depus pe data de 11 iunie a.c. o notificare la registratura primăriei Băiculești pentru a-mi putea vedea în sfârșit respectate drepturile garantate prin lege și Constituție și confirmate de către instanță. CU TOATE că instanța a pronunțat această decizie în NOIEMBRIE 2013, cu toate că administrația publică era datoare să execute DE BUNĂVOIE decizia instanței din 3 februarie 2014, am fost nevoită să recurg la executarea silită a obligației Consiliului Local
Pe data de 30 iunie am aflat de o hotărâre a Consiliului Local Băiculești prin care decidea să efectueze reabilitarea drumului „în regie proprie și cu utilajele din dotare”, fără nici cea mai mică urmă de proiect. Conținea și prevederea conform căreia „lucrările vor fi executate periodic în funcție de starea drumului și cu încadrarea în sumele alocate anual pentru întreținerea drumurilor comunale și locale”. Adică nu respecta dispozitivul hotărârii judecătorești sub nicio formă. (…)
Urmare a executării silite a Consiliului Local Băiculești, pe data de 5/09/2014 executorul judecătoresc întocmea un proces-verbal prin care constata că debitorul Consiliul Local al comunei Băiculești nu-și îndeplinise obligația pusă în sarcina sa de către instanță. După acest constat, executorul solicita instanței aplicarea unei penalități de 1 000 de lei pe zi întârziere până la aducerea la îndeplinire a prevederilor instanței.
Între timp, pe data de 5/08/2014 depusesem la Judecătoria Curtea de Argeș o cerere prin care solicitam amendarea (în folosul statului român) a primarului cu 20% din salariul minim pe economie pe zi întârziere din data de 3 februarie 2014, o penalitate în folosul meu către Consiliul Local de 1 000 de lei întârziere din aceeași dată, și încuviințarea instanței pentru a aduce la îndeplinire reabilitarea drumului pe cheltuiala debitorului.
100 de lei pe zi penalităţi
Instanța s-a pronunțat pe data de 10/10/2014, stabilind din acea dată o penalitate în favoarea mea de 100 lei/zi până la aducerea la îndeplinire de către Consiliul Local a obligațiilor stabilite de către instanță.
Pentru moment, Consiliul Local Băiculești este sub sancțiunea penalității zilnice de 100 de lei. În mod absolut neașteptat, în loc de a conștientiza ilegalitatea și gravitatea situației în care se află, majoritatea membrilor Consiliului susțin că ar respecta legea, crezându-i pe primar și pe secretar care sunt foarte convinși că dau dovadă de inteligență eludând legile. Din păcate un singur consilier local a realizat încă din ianuarie 2014 gravitatea situației, restul de 14 consilieri nici acum nu înțeleg care vor fi consecințele indolenței lor. Dacă fac acest lucru din incompetență nu este mai puțin grav decât dacă o fac doar din reaua voință de care au dat până acum dovadă”.
Sursa text www. public-attitude.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email