Primarul Diaconu este asociat la două firme

Odată cu declara­ţiile de avere, aleşii au completat şi declaraţii de interese, în care trebuie trecute calităţile de ascoiat sau acţionar al societăţilor comerciale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi pe cea de membru al asocia­ţiilor, fundaţiilor sau alte organisme neguvernamentale. O astfel de declaraţie de interese a completat şi primarul Nicolae Diaconu. Conform acesteia, Nicolae Diaconu deţine 100% din acţiunile SC Donprest SRL şi 48% din acţiunile SC Argmedia Station SRL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email