Primarul de la Corbeni nu a făcut nimic pentru a recupera aproape 100.000 de lei

Raportul Curţii de Conturi, realizat după un audit făcut în 2019 la Corbeni, arată existenţa unor nereguli importante în administrarea finanţelor şi patrimoniului comunei.

Inspectorii Curţii de Conturi spun că „nu a fost stabilite, evidențiate și urmărite la încasare veniturile provenind din taxa de salubrizare la un nivel care să asigure recuperarea integrală a costurilor suplimentare ocazionate de realizarea serviciilor respective în cursul anului 2019 în condițiile în care în cursul exercițiului financiar-bugetar menționat a intrat în vigoare plata contribuţiei pentru economia circulară datorată de persoanele fizice şi juridice de pe raza Comunei Corbeni.

În timpul misiunii de audit valoarea abaterii de la legalitate şi regularitate a fost estimată la un cuantum de 18.624 lei, prin aplicarea contribuţiei pentru economia circulară de 30 lei/tonă deşeu la cantitatea totală de deşeu colectată de operatorul de salubrizare, în anul 2019, de pe raza comunei”, potrivit raportului Curţii de Conturi.

„Nu a fost angajată răspunderea persoanelor vinovate  în scopul recuperării penalităţilor contractuale”

De asemenea, inspectorii Curţii au constatat că „nu a fost angajată răspunderea civilă şi/sau patrimonială, după caz, a persoanelor cu atribuții din cadrul entității auditate, în scopul recuperării daunelor moratorii de natura penalităţilor contractuale plătite de UATC Corbeni unei societăţi comerciale, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Valoarea abaterii de la legalitate şi regularitate a fost determinată la un cuantum de 35.356 lei reprezentând prejudiciul adus bugetului local, ca urmare a lipsei acţiunilor legitime de atragere a răspunderii personalului din cadrul UATC Corbeni pentru plata daunelor moratorii stabilite de instanţele de judecată”.

O altă conlcuzie a raportului este că „nu au fost luate măsuri de punere în aplicare a unei hotărâri a Consiliului Local Corbeni, emisă în decembrie 2018 şi aflată în vigoare, în condiţiile în care nu au existat alte acţiuni de încetare a efectelor juridice ale acestui act administrativ (anulare, revocare, suspendare, modificare sau abrogare).

În fapt, consiliul local a emis un act administrativ prin care s-a aprobat „recuperarea prejudiciului cauzat comunei Corbeni în sumă de 87.887,62 lei, reprezentând penalităţi pentru nerespectarea contractului de Agromediu încheiat cu APIA în anii 2008 şi 2009”, dispunându-se ca Primăria Corbeni să facă „demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciului”.

„Hotărârea consiliului local menţionată nu are precizată o perioadă de aplicare iar, potrivit datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie de reprezentanţii primăriei, auditorul public extern a constatat faptul că, până în prezent, deşi nu au existat alte acţiuni de încetare a efectelor juridice ale actului administrativ menţionat (anulare, revocare, suspendare, modificare sau abrogare), primarul, în calitate de ordonator de credite, nu a asigurat punerea în aplicare a acestuia, prin emiterea unei dispoziţii şi/sau a altor acte juridice necesare executării ei, contrar prevederilor legale aplicabile în perioada decembrie 2018 – prezent(…)”, se mai arată în raportul Curţii de Conturi.

Opinia audotorilor este că „situaţiile financiare nu prezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a modificării poziţiei financiare a entităţii; modul de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii, întrucât valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate se situează peste pragul de semnificaţie de 2%”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email