Primăria vă informează – Condiţii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Lista bunurilor care se iau in calcul la stabilirea dreptului la ajutor de incalzire (detinute in proprietate sau folosinta)

Nota: – bunurile se iau in calcul cumulat, pentru intreaga familie pentru care se solicita ajutorul de incalzire – detinerea a cel putin unuia dintre bunurile mentionate mai jos conduce la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau spaţii locative, altele decat locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti; se iau in calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de marimea acestora.

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 Bunuri mobile

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric aflate în stare de funcţionare

 Depozite bancare 

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire:

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei / persoanei singure pentru  subventia la gaze  naturale:

cerere și declarație pe propria răspundere ( Anexa 1)

actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

acte de stare civila : certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces;

hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia  copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere/ comodat/intretinere  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

factură de gaze recentă (din ultimele luni ale anului );

adeverinţă de venit: adeverinta cu  salariul net realizat in  luna anterioară depunerii cererii, inclusiv suma aferenta bonurilor de masa ( daca este cazul) ;

cupoane: pensie (orice tip de pensie din luna anterioară depunerii cererii;

adeverinţă de venit pentru toate persoanele majore din familie, eliberată de către Administratia Finantelor Publice a Municipiului Curtea de Arges;

adeverinţă de elev / student;

decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

adeverinta de la Asociatia de locatari din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc  la adresa  respectiva;

adeverinţa de rol agricol.

NOTA

          In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului / certificatul de inmatriculare pentru evidenţierea vechimii.

 

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei/persoanei singure pentru energie electrică:

cerere și declarație pe propria răspundere ( Anexa 1)

actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

acte de stare civila : certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces;

hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia  copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere/ comodat/intretinere  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

factură de energie electrica recentă (din ultimele luni ale anului );

adeverinţă de venit: adeverinta cu  salariul net realizat luna anterioară depunerii cererii, inclusiv suma aferenta bonurilor de masa ( daca este cazul) ;

cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;

adeverinţă de venit pentru toate persoanele majore din familie, eliberată de către Administratia Finanţelor Publice a Municipiului Curtea de Arges;

adeverinţă de elev / student;

decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

adeverinta de la Asociatia de locatari din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc  la adresa  respectiva;

adeverinţa de rol agricol

NOTA

          In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului / certificatul de inmatriculare pentru evidenţierea vechimii.

                In vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat, se efectueaza obligatoriu anchete sociale, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii. Fac exceptie beneficiarii de ajutor social si beneficiarii de alocatii pentru sustinerea familiei.

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei/persoanei singure pentru lemne, combustibili petrolieri

cerere și declarație pe propria răspundere ( Anexa 1)

actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

acte de stare civila : certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces;

hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia  copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere/ comodat/intretinere  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

adeverinţă de venit: adeverinta cu  salariul net realizat in luna anterioară depunerii cererii, inclusiv suma aferenta bonurilor de masa ( daca este cazul) ;

cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;

adeverinţă de venit pentru toate persoanele majore din familie, eliberata de catre Administratia Finantelor Publice a Municipiului Curtea de Arges;

adeverinţă de elev / student;

decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc  la adresa  respectiva;

adeverinţa de rol agricol.

certificat de rol fiscal  de la Primaria  Curtea de Arges, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate de toţi membrii familiei;

          In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului / certificatul de inmatriculare pentru evidenţierea vechimii.

 

Familiile / persoanele singure nu beneficiaza de ajutorul de incalzire daca detin urmatoarele bunuri:

 

Bunuri imobile :

Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare:

-Autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani

 -Două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

 -Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

-Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

 -Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

 -Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

 -Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email